Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - matematik och programmering med Räkne-Reza

Skapad 2020-08-24 14:27 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Barnen är nyfikna på matematik och för programmering. Vi utforskar olika begrepp inom matematik tillsammans med Räkne-Reza som är en av våra sju lärvännerna som bor hos oss på avd. Blåbär. Vi upptäcker matematik i vår omgivning och detta gör vi genom att undersöka matematiska symboler och miljöer.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har uppmärksammat att barnen visat ett intresse av siffror, räknetal och former. Detta har vi bland annat sett vid olika spelstunder och vi samlingar.  De vill gärna räkna hur många barn som finns i samlingen. Dessutom visar de intresse för rutnät med olika frukt samt pilar och de använder enkel programmering och programmerar varandra genom att ge tydliga instruktioner.

MÅL

Syftet är att barnen ska utöka sin kunskap om matematik i sin omgivning. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande.

Kopplingar till läroplan

 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 •  
  Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi tar på oss våra "matteglasögon" inomhus men även ute i naturen och på gården. Vi utforskar antal, begrepp och form. Vi bekantar oss, Vi sjunger också sånger som innehåller antal.

För att alla barn ska få tillfälle och våga kommer vi vissa gånger dela in barnen i mindre grupper.

 

DOKUMENTATION

Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.

Bilder från aktiviteterna kommer finnas tillgängliga för barnen på vägen eller på golvet  inne på avdelningen. Detta ger också pedagoger och barn tillfälle att reflektera tillsammans. 

DOKUMENTATION

 

 

 • Reflektera
 • Daglig dialog med barnen

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

För att synligöra lärandeprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Vi lägger upp material i Unikum och därigenom låter vi föräldrarna bli delaktiga i förskolans verksamhet

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: