👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP matematik ht-22

Skapad 2020-08-24 14:23 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Koll på Matematik 6A från Sanoma Utbildning
Grundskola 6 Matematik
Välkommen till matematikens värld! Vi kommer bland annat att arbeta utifrån boken "Koll på matematik". Under lektionerna får du en möjlighet att utveckla dina förmågor och kunskaper. Vi vuxna på skolan hoppas kunna stödja dig i ditt lärande och att du får många tillfällen att tänka själv och resonera tillsammans med andra!

Innehåll

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
 • Genom att kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Se matris.

Veckoplanering

Veckoplanering för varje kapitel läggs ut på Classroom. Där kan du se vad vi ska arbeta med och förhoppningsvis lära oss vecka för vecka.

Planeringen är uppdelad i Område, Förmågor och Läxa.

Område kommer alla att arbeta med under lektioner.

Förmågor är extra uppgifter för de som blir klara med områdesuppgifterna.

Läxa en tillhörande läxa till varje vecka

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
  Ma  E 6
 • Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.
  Ma  E 6
 • Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.
  Ma  E 6
 • Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.
  Ma  E 6
 • Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Koll på Matematik 6A.

De fyra räknesätten

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Läraren ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Addition
Jag kan ställa upp en addition och lösa den. Jag klarar detta även med decimaltal. Jag är säker på positionssystemet så att rätt talsort hamnar på rätt plats i uppställningen.
Subtraktion
Jag kan ställa upp en subtraktion och lösa den. Jag klarar detta även med decimaltal. Jag är säker på positionssystemet så att rätt talsort hamnar på rätt plats i uppställningen.
Multiplikation
Jag kan ställa upp en multiplikation med tvåsiffriga faktorer och lösa den. T ex: 84 x 9,3.
Division
Jag kan ställa upp en division och räkna ut den med hjälp av kort division. T ex 858/4
Blandade textuppgifter
Jag kan läsa eller få en textuppgift uppläst och lösa den på ett effektivt sätt. Jag förstår vilket eller vilka räknesätt jag behöver använda för att lösa uppgiften.

Skala, volym & cirkeln

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Läraren ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Skala
Jag förstår vad skala är. Jag kan t.ex. mäta på en karta som är gjord i skala 1:10000 och räkna ut hur lång sträckan är i verkligheten.
Volym
Jag kan storleksordna mängder som är skrivna med olika enheter för volym och även i decimalform. Jag kan t ex jämföra 0,306 liter, 206 ml, 3,7 dl, 0,497 liter, 3,9 cl och 568 ml med varandra. Jag kan också uppskatta vad något ungefär rymmer och välja rätt enhet för volym.
Cirkelns omkrets
Jag vet vad en radie och vad en diameter är. Jag kan t.ex. räkna ut en cirkels omkrets om jag vet att diametern är 3 cm.
Cirkelns area
Jag vet vad en radie och vad en diameter är. Jag kan t ex räkna ut en cirkels area om jag vet att radien är 2 cm.

Bråk, Procent & Proportionalitet

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Läraren ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Tal i bråkform
Jag kan skriva tal i bråkform och i blandad form och växla mellan dessa. Jag kan även addera och subtrahera med dessa tal. T ex 3 hela och 1/5 minus 1 hel och 4/5.
Bråk i enklaste form
Jag kan skriva ett bråk i enklaste form, t ex vet jag att bråket 2/10 kan skrivas som 1/5 i enklaste form.
Procent
Jag kan räkna ut hur mycket en andel är i procent, t ex hur mycket 25% av 200kr är. Jag kan också räkna ut priset på en vara efter en prishöjning eller prissänkning, t ex det nya priset på en vara som kostat 400kr och sänks med 25%.
Proportionella samband
Du kan avgöra om en tabell eller en graf visar ett proportionellt samband eller ej.

Sannolikhet, kombinatorik & statistik

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Läraren ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Sannolikhet
Jag vet att sannolikhet anger hur stor chans eller risk det är att något inträffar. Jag kan skriva sannolikhet i bråkform, t ex att det är 1/6 chans att jag ska slå en sexa med tärningen.
Kombinatorik
Jag förstår att kombinatorik handlar om att ordna och kombinera. Jag kan räkna ut olika kombinationer genom rita, skriva, göra en tabell eller multiplicera.
Statistik
Jag kan skapa egna stapel-, linje- och cirkeldiagram.

Ekvationer, uttryck & problemlösning

Kunskaper om:
Insats krävs
Jag behöver öva mera på detta. Läraren ger mig uppgifter att arbeta med extra.
Godtagbara kunskaper
Jag visar godtagbara kunskaper inom området.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag visar mer än godtagbara kunskaper inom området.
Ekvationer
Jag förstår och kan lösa ekvationer av typen 5x + 6 = 256.
Uttryck
Jag kan skriva ett uttryck och kan förenkla detta. T ex om basen är 4x och höjden är x+1 så kan jag räkna ut att omkretsen är 4x + 4x + x+1 +x+1. Jag kan då förenkla detta uttryck till 10x+2.
Problemlösning
Jag kan lösa problemlösningsuppgifter med olika metoder, t ex genom att rita eller göra tabeller utöver att göra beräkningar.