Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ht2021 Gamma - multiplikation & division - kapitel 2

Skapad 2020-08-24 14:37 i Sjökarbyskolan Österåker
Kapitel 5 i matematikboken Beta. Arbetsområde geometri.
Grundskola 6 Matematik
Matematikboken Gamma - kapitel 1 Tal och räkning vecka 40 till 48 Vi inleder kapitlet med en diagnos för att du ska veta vilka två av de fyra nivåerna i boken du ska ha som huvud uppgift på matematiklektionerna. Nivå 1-4: alla har olika förkunskaper inom matematik och behöver därför arbeta på olika nivå (kan vara olika för olika avsnitt). Spök- / pratbubbleuppgifter: På varje nivå finns en pratuppgift, dessa läser du igenom, funderar ut ett svar och en motivering till hur du tänker. Ibland redovisar du för mig, ibland för en kamrat.

Innehåll

Matematikboken Gamma - kapitel 2

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • metoder för multiplikation med stora och små tal
 • metoder för division med 10, 100 och 1000
 • metodernför multiplikation och division av tal i decimalform
 • bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division 
 • välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Begrepp:

Naturliga tal
Faktor
Produkt
Täljare
Nämnare
Kvot

Bedömningstillfällen

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos/prov.

Diagnos - För att du ska arbeta på en för dig lämplig nivå görs en diagnos och en självskattning innan arbetet med kapitlet startas. Genomförs vecka 40

Test - I slutet av kapitlet får du ett test för att du ska veta hur bra grepp du har om det du ska kunna efter avklarat kapitel. Genomförs efter höstlovet 

Prov - Du kommer efter kapitel 1 och 2 få göra ett prov som bedöms mot matris. Genomförs vecka 48

Uppgifter

 • Matematik prov 1 (E- C- A-nivå)

 • Matematik prov 1 (E- C- A-nivå)

 • Matematik prov 1 (E- C- A-nivå)

 • Test 2 (E-nivå)

 • Test 2 (E-nivå)

 • Test 2 (E-nivå)

 • Matematik prov 1 (E- C- A-nivå)

 • Matematik prov 1 (E- C- A-nivå)

 • Matematik prov 1 (E- C- A-nivå)

 • Test 2 (E-nivå)

 • Matematik prov 1 (E- C- A-nivå)

 • Test 2 (E-nivå) Omprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Gamma - Kunskapskrav MATEMATIK prov

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
E
C
A
Lösa problem med strategier och metoder.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Begrepp

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
E
C
A
Ha kunskaper om samt använda matematiska begrepp.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Metod

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
E
C
A
Välja och använda matematiska metoder.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikation

 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
E
C
A
Redogöra för tillvägagångssätt samt använda matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: