Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och algebra

Skapad 2020-08-24 14:29 i Torpskolan Lerum
Tal Kap. 1 - Matematik Direkt 9
Grundskola 9 Matematik
I det här kapitlet får du lära dig mer om hur man räknar med tal i bråkform. Du får även fördjupa dina kunskaper i algebra genom att till exempel förenkla uttryck och lösa ekvationer.

Innehåll

Tal och Algebra

Mål att uppnå när vi arbetat igenom området

Du ska kunna:

 V. 34 sid. 8 – 14. Förlänga, förkorta och skriva bråk i enklaste och blandad form

https://www.youtube.com/watch?v=xAaJcWyaPhc

 Förkorta bråk

https://www.youtube.com/watch?v=qwKqpRQtqds

Förlänga bråk

 https://www.youtube.com/watch?v=CTcA5hE97vA

Addera och subtrahera bråk med samma och olika nämnare

V. 35 sid. 15 -23

Multiplicera bråk

https://www.youtube.com/watch?v=COGkfJmYxxs

Dividera bråk

https://www.youtube.com/watch?v=K3e9uXA29SQ

V.36 Algebraiska uttryck, multiplicera uttryck i parenteser och faktorisera uttryck

  sid. 24 – 34   

https://www.youtube.com/watch?v=BUdOMdWz1Oo&t=219s

https://www.youtube.com/watch?v=pRZuBlsjCwI&list=RDCMUCb_cHK9e10ohpQe4CC6OEiA&index=2

V.37. Ekvation och problemlösning med hjälp av ekvation

Sid. 35 -43

https://www.youtube.com/watch?v=u6mNFjndOyA&list=RDCMUCb_cHK9e10ohpQe4CC6OEiA&index=4

V. 38 Repetition. Sid 44 -45

V. 40 Ev. prov

        

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik - Tal- Åk 9

E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: