Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstprat (9C ht-20)

Skapad 2020-08-24 14:36 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
”Sommar, sommar, sommar…” är inledningen på ett av Sveriges mest populära radioprogram på P1. Sedan år 1959 har det varit tradition att mer eller mindre offentliga personer berättar om sina livsöden eller delger oss episoder ur sina liv. Pratet blandas med väl valda låtar/musikstycken och förstärker på så vis berättelsen. Nu ska du få göra en liknande uppgift, fast kortare.

Innehåll

Syfte

Du ska få träna på att presentera ett eget material muntligt i kombination med musik som förstärker det du vill säga.

 

Innehåll

Du planerar och spelar in ett radioprogram där du själv är höstpratare, med hjälp av ipadens eller mobilens funktioner. 

Du skriver först ett manus som du håller dig till när du pratar. Du disponerar ditt program, det vill säga ordnar innehållet på ett sådant sätt att det blir intressant och lätt att förstå för den som lyssnar. Tänk på språket, dvs. anpassa det efter sammanhanget: dina lyssnare är ungdomar, men höstpratet ska också passa i radio. Beskriv och gestalta så att lyssnaren kan skapa inre bilder av det du berättar.

Ditt höstprat ska spelas in och vara ca 5 minuter långt inklusive musiken, men får inte vara längre än 7 minuter. Det räcker med 10-15 sekunder per låt.

 

Bedömning

Höstpratet bedöms som en helhet, men detta är saker som ingår i bedömningen:

  • Dispositionen: har du fått med inledning, fördjupning och avslut?
  • Den röda tråden: hänger allt ihop?
  • Kopplingen mellan prat och musik: passar låtvalen till innehållet?
  • Anpassningen efter lyssnaren: använder du ett språk med gestaltningar och beskrivningar, som riktar sig till ungdomar och som skulle kunna sändas på Sveriges radio P1?
  • Talet: talar du tydligt? Talar du lagom fort?
  • Anpassningen efter uppgiften: Är höstpratet inspelat och lagom långt?

Uppgifter

  • Höstpratsuppgiften

Matriser

Sv SvA
Höstprat

F (insats krävs)
E
C
A
Skriva texter
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: