Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Hjärtrud

Skapad 2020-08-24 14:36 i Diamanten Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Blåbär ska känna att de är värdefulla och bra precis som de är.

Innehåll

BAKGRUND

Hjärtrud är en av våra sju lärvänner. Hjärtrud och hjärtat är symboler som vi arbetar med empati, förståelse och tolerans. För oss är det viktigt att varje barn ska uppleva, höra att de är värdefulla varje dag.

MÅL

Genom lärvännen Hjärtrud får barnen verktyg till att stärka sin självkänsla och förstå andras perspektiv och känslor.

METOD - GENOMFÖRANDE

På fredagar har vi vår hjärtedag. Då erbjuder vi barnen en gemensam samling för att se och uppmärksamma alla barn på det sättet som de vill bli uppmärksammade på. Hjärtrud kommer till oss på samlingen. Hjärtrud blundar och väljer ett litet hjärta med våra barns bild från lådan och visar upp för alla. Hjärtrud berättar vad det betyder att vara värdefull och att hen är värdefull precis hen är. Barnet får sitta på en speciell stol och tar på sig t-short med Hjärtrud som vi använder bara på denna dag. Dessutom kommer vi att ha en påse med fina ord som barnet för välja själv och vi gör tecken bilder som visar tacksamhet och känslor (kram och skaka hand). Vi tränar på att lyssna på och uppmärksamma varandra för att visa att varje barn är värdefullt.

Sedan serveras lunch vid ett vackert dukad bord.

DOKUMENTATION

Arbetet med Hjärtrud dokumenteras med hjälp av fotografering av aktivitet, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvecklar värdegrundsarbetet med Hjärtrud genom observationer av barngruppen samt samtal med barnen, reflektion och analys gjorda i Unikum.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: