Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokalhistoria

Skapad 2020-08-24 14:44 i Gemensamt i Linköping Linköping
Gymnasieskola Historia
Bosättningar från bronsåldern finns i Linköpingsområdet och i och kring Linköping finns även runstenar och boplatser från järnåldern. Första gången namnet Linköping nämns är på 1100-talet och från den tiden fram till idag har Linköping varit en viktig stad i det svenska samhället. I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om Linköpings och Östergötlands historia!

Innehåll

 

Inledningsvis kommer ni i gruppen under ett par veckor lära er mer om Linköpings och Östergötlands historia, för att därefter göra en egen fördjupning. Fördjupningen ska handla om en plats i Linköping (exempel ges nedan). Du ska sedan individuellt på platsen ska du guida övriga guidningsgruppen!

 

Information om examination/guidning

 

  1. Viktigt att samverka i din guidningsgrupp. Gruppen ska samarbeta och skapa en helhet kring ett tema, som har koppling till Linköpings historia.

  2. I guidningen av ditt objekt är det centralt att du kan visa ditt guidningsobjekts betydelse för Linköping och Linköpings historia OCH för ett större svenskt och/eller europeiskt historiskt sammanhang. Ni ska i din guidningsgrupp tillsammans planera för vilka temata och fördjupningsområden ni ska ta upp. Räkna med att ca halva guidningstiden ska handla om guidningsobjektet, och andra halvan om sammanhang, tema och samhällssituation som ni i gruppen bestämt.

  3. I din förklaringsmodell ska du visa dig förtrogen med begreppen aktör och struktur

  4. Guidningen bör bli ca 15 minuter lång.

 

Guidningsteman och guidningsobjekt

Makt, maktpolitik och krig med koppling till Linköping

Religion och vetande. 

Stadens utveckling och stadsbildens förändring i Linköping

Aktörens betydelse i ett historiskt skeende

Slaget vid Stångebro

Katedralskolan

Stadsbranden

Tage Danielsson

Linköpings blodbad

Domkyrkan

Hunnebergs-

gatan

Onkel Adam

Slottet

Stadshuset

Skäggetorp

Folke Filbyter

SAAB

Hans Brask

Tornby

Hertig Karl

T1 och regementsområdet

St Larskyrkan

 

Hans Brask

 

 

Veckoplanering


Vecka

tisdag

fredag

Kommentar

34

Inställd/lektion utgår

Introduktion kursplan, planering, läroböcker.

 

35

Lokalhistoria. Introduktion till arbetsområdet. 

Gmg. Östergötlands och Linköpings historia


Förhistoria, järnålder, medeltid

Fortsatt gmg. och textläsning.


Östergötland/Linköping under 1600- och 1700-talet


Protoindustriell tillverkning i Finspång/Norrköping


Kyrkligt centrum i Lkpg.

 

36

1800- och 1900-talet i Östergötland/Linköping

1800- och 1900-talet i Östergötland/Linköping

 

37

Egen fördjupning/guidning

Egen fördjupning/guidning

 

38

Egen fördjupning/guidning

Egen fördjupning/guidning

 

39

Egen fördjupning/guidning

Egen fördjupning/guidning

 

40

Examination - guidning

Lektion utgår

 

41

ev. Examination - guidning

Examination - guidning

 

Uppgifter

  • Guidning

Matriser

His
Förändringsprocesser och historiska begrepp

E
C
A
Förändringsprocesser
Tolkningar
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
Förändringsprocesser
Förlopp
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Förändringsprocesser
Aktörer
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Förändringsprocesser
Historia och nutid
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Förändringsprocesser
Framtida utvecklingslinjer
Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Dessutom kan eleven dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Historiska begrepp
Eleven kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp och någon teori för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med viss säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Eleven kan med säkerhet använda historiska begrepp och olika teorier för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: