Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi CSI Ht 20 åk 7-8

Skapad 2020-08-24 14:38 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7
Kemins grunder, luftens gaser samt surt och basiskt

Innehåll

Kemi CSI Ht 20

 

Centralt innehåll:

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

 

Centrala begrepp

Atomer och molekyler

Grundämnen och kemiska föreningar

Periodiska systemet och kemiska tecken

Kemiska reaktioner och reaktionsformler

Fast, flytande och gas

Fysikaliska omvandlingar: smältning, stelning, förångning och kondensation.

Smältpunkt och kokpunkt

Joner och jonföreningar

Olika slags blandningar: lösning, slamning och emulsion

Mättad lösning

Metoder för att separera ämnen

 

Luftens sammansättning, de olika gasernas användning och hur man kan känna igen dem.

Ozon (marknära ozon och ozonskiktet)

Koldioxid och växthuseffekten.

Syror och baser i vår vardag

Indikatorer, hur de används och ge exempel.

pH-skalan

Skillnad atomer-joner, vätejoner H+ och hydroxidjoner OH-

Egenskaper och användning av några svaga och starka syror

Egenskaper och användning av några svaga och starka baser

Försurning, orsaker och åtgärder

 

 

Flera kortare skriftliga och muntliga förhör under terminen

 

Tidsplanering HT – 20

 

Vecka Arbetsområde    
38 Ämnen, atomens byggnad    
39 Ämnen, atomens byggnad     
40 Kemiska reaktioner, Syror och baser    
41 Kemiska reaktioner, Syror och baser    
42 Kemiska reaktioner, Syror och baser    
43 Luft och vatten    
44 Ledigt    
45 Luft och vatten    
46 Luft och vatten    
   

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: