Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk9

Skapad 2020-08-24 14:53 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola F Samhällskunskap

Innehåll

Åk 9 

Samhällsekonomi i en globaliserad värld 

 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.  

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.  

 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 

 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 

 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.  

 • Hur länder och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. 

 • Några olika stats- och styrelseskick i världen. 

 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.  

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.  

 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. 

 • Europeiska och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: