Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Energi

Skapad 2020-08-24 15:27 i Sjötorpsskolan Huddinge
Grundskola F – 9
I NO ska vi arbeta med energi under fem veckor.

Innehåll

- Kan energi ta slut? - Hur kan man få mer energi? - Varför krävs det mycket energi för att få maten på tallriken? - Varför blir det strömavbrott? - Hur fungerar elektriska apparater? - Vilken är den största magneten? Dessa och många andra frågor kommer vi att behandla i detta avsnitt.

 

Innehåll

Begrepp

elektricitet, elektromagnet, elmotor, energiformer, energikälla, energiprincipen, fossila bränslen, förnybar energi, generator, icke förnybar energi, isolatorer, kemisk energi, kompass, kraftverk, ljudenergi, magnetfält, minuspol, nordpol, pluspol, rörelseenergi, sluten krets, strömavbrott, strömbrytare, strömkälla, spole, sydpol, transport, turbin, värmeenergi, växthuseffekt

 

Centralt innehåll

Vi kommer att jobba med läroboken "Koll på NO", där vi kommer att arbeta med arbetsområdet:

 • Energi

När du arbetat med "Energi" ska du kunna:

 1. ge exempel på vad vi behöver energi till.
 2. förstå vad energiprincipen innebär.
 3. ge exempel på energikällor.
 4. veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi
 5. veta hur en elektrisk apparat fungerar
 6. ge exempel på vad magneter används till

 

Arbetssätt

 Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

 • Läroboken "Koll på No" avsnittet "Energi
 • Även hemsida på nätet

  http://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/vad-ar-energi_4-6

 • Film från SLI
 • Experiment där vi testar hur energi på olika sätt fungera eller omvandlas.
 • Undersökningar med dokumentation kring energianvändandet i vår vardag.
 • Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • delaktigheten i experimentmomenten
 • prata om dina resultat utifrån dina insamlade intervju fakta
 • hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar

Nedan ser du kunskapskraven för åk 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: