Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2020-08-24 15:07 i Edsskolan Östhammar
Vi kommer under läsåret att arbeta i engelska med att utveckla förmågorna till kommunikation genom att lyssna, läsa, samtala skriva och tala.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Innehåll

Konkreta mål

 • du kan läsa en enkel text på engelska och förstå innehållet
 • du kan delta i enkla samtal
 • du förstår enkla instruktioner på tydligt talad engelska
 • du kan skriva en kort text på engelska
 • du kan ställa frågor på engelska
 • du kan, på engelska, berätta om vad som händer
 • du kan använda prepositioner
 • du kan använda adjektiv 
 • du kan bilda plural (flertal) av substantiv
 • du kan ge ett nekande svar
 • du kan olika tidsuttryck 
 • du kan berätta om vad som hänt (preteritum)

Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom att:

 • delta i pratövningar
 • skriva texter
 • skriva ord
 • göra hörövningar
 • svara på frågor både skriftligt och muntligt 
 • läsa kända och okända texter

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • arbeta med texter och övningar från olika läromedel
 • arbeta med muntliga övningar och göra dramatiseringar
 • skriva texter 
 • träna grammatik
 • se filmer och serier
 • lyssna på hörövningar
 • redovisa ett ämne på engelska i liten grupp eller i helklass
 • leka lekar
 • härma, talkör, "bikupa"
 • läsa korta texter och böcker

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • En Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • Centralt innehåll
 • En  4-6 Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6 Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6 Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6 Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6 Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6 Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  4-6 Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6 Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6 Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6 Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Kunskapskrav
 • En  E 6 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6 Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6 I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6 I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6 I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6 I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

 

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska år 4-6.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visa förståelse
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig muntligt
Eleven kan formulera sig muntligt med enkla ord, fraser och meningar.
Eleven kan genomföra enkla muntliga framställningar av olika slag och formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan enkelt genomföra muntliga framställningar av olika slag på ett tydligt och sammanhängande sätt.
Varierad kommunikation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Formulera sig skriftligt
Eleven kan formulera sig skriftligt med enkla ord, fraser och meningar.
Eleven kan genomföra enkla skriftliga framställningar av olika slag och formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan enkelt genomföra skriftligt framställningar av olika slag på ett tydligt och sammanhängande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: