Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande verksamhet

Skapad 2020-08-24 15:14 i Ljusterö fritidshem Österåker
Skapande F-2 Fritids
Grundskola F – 2 Bild
Pedagogisk planering skapande för f-3 fritidshem

Innehåll

Skapande verksamhe

 

Elevgruppens intresse/behov:
Eleverna ska få möjlighet att pröva, utforska och praktisera olika kunskaper och erfarenheter inom Praktiskt-estetiska uttrycksformer.

Konkreta mål: Varje fredag kan alla elever som vill skapa utifrån intresse, tema eller lokala mål.

                                                                                                                                                                          

Metod

Eleverna kan få en beskrivning av något som de ska skapa. De ska då följa denna instruktion.
Eleverna kan få skapa fritt utifrån givna material.
Använda skapande för att uppmärksamma olika högtider och speciella dagar.

 

Använda de digitala verktygen i skapandet, tex photopearls och ipad.

 

 

Utvärdering
Personalen observerar kontinuerligt under skapandeprocessen och för dialoger med eleverna angående deras tankar kring deras skapande. Vi utvärderar genom elevgruppens deltagande, intresse och deras muntliga reflektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: