Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Jorden med Lärvännerna / Projekt ”Hållbar utveckling” Sopsamlarmonstrena med Ute-Ugo

Skapad 2020-08-24 15:16 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi kommer arbeta med tema ”Jorden med lärvännerna”. Inom det temat fokuserar vi på projektet ”Sopsamlarmonstrena” som handlar om hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Syftet är att barnen ska se ett värde i att ta hand om naturen och att få syn på att jorden inte är en outtömlig resurs. Att våra handlingar påverkar djur och naturen och även oss själva, det ekologiska kretsloppet.

 

Genomförande

Den här planeringen gäller för alla barn på Ankaret. Vi kommer att fokusera på "Sopsamlarmonstrena", (kompostina, pappis, metallika etc.) Vi tar ett monster i taget för att lära känna varje monster för sig. Vi pedagoger har alla ett gemensamt ansvar men vi ansvarar individuellt för våra respektive grupper som vi kommer arbeta med.

Vi kommer även arbeta med olika experiment där barnen får testa på olika tekniker, material och får ställa hypoteser för vad de tror kommer hända. 

Mål

Målet är att barnen ska bli medvetna om hur våra val i vardagen påverkar vår jord.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: