👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gråsuggelådan

Skapad 2020-08-24 15:22 i Ljungsbro skola Linköping
Vi bygger lådor för att i NO:n kunna studera gråsuggor och var de trivs.
Grundskola 4 – 9 Teknik
Tekniken löser problem. Vi ska i biologin ta reda på mer om gråsuggor och var de trivs, men för att göra detta behöver vi tillverka någon slags låda för våra studier och detta kommer vi göra på tekniklektion.

Innehåll

Vi ska inreda lågor för att se var gråsuggor trivs bäst.

Uppgifter

 • Lådan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9