Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Balansera och väga

Skapad 2020-08-24 15:44 i Allerums skola Helsingborg
Planering för arbetsområde "Balansera och väga" (NTA)
Grundskola 1 – 3 Teknik NO (år 1-3)
Vad är egentligen balans? Vad är tyngdpunkt? Hur kan man använda en balansbräda? Fungerar en balansbräda och en balansvåg likadant? Hur får man jämvikt? Många frågor och fler kommer det att bli! Välkommen till temat Balansera och väga!

Innehåll

UNDERVISNING

Hur ska vi arbeta?

I temat Balansera och väga kommer du att få bekanta dig med balans, jämnvikt och tyngd. Temat består av olika uppdrag som du kommer att lösa tillsammans med dina klasskamrater.

Temat startar med en utmaning. Det gäller för er att få en pappersfjäril att balansera på en blyertspenna. Under uppdragens gång bekantar vi oss med balansbrädor som vi själva bygger. Vi tar bland annat reda på vad som händer om vi flyttar stödpunkten. Tillsammans bygger vi mobiler med gem och färgade papper.

Du kommer att få ställa hypoteser, experimentera och lära dig vad som påverkar balansen.

Genom hela temat gör vi jämförelser, förutsägelser och iakttagelser som vi diskuterar och resonerar kring i både liten och stor grupp. Du kommer att få dokumentera och beskriva dina hypoteser och vad du lär dig på ett naturvetenskapligt sätt.

Målet med undervisningen är att du ska:

kunna förklara hur stödpunktens placering påverkar fördelning av olika föremål för att uppnå balans.

kunna förstå att en balansvåg med lika långa armar kan användas för att jämföra massan hos två föremål.

få en förståelse för att volym och massa kan variera mellan olika material och föremål med olika form.

kunna beskriva användningen av enkla tekniska föremål/lösningar som förekommer i temat, exempelvis lutande plan. 

kunna förstå de olika begreppen som vi använder i detta temat. Kalibrera, stödpunkt, jämvikt, balans, vikt och förutsägelse (hypotes).

 

 

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS

Din förmåga att:

 • pröva antaganden och lösa problem.
 • beskriva och motivera dina slutsatser och ställningstaganden.
 • beskriva och förklara de olika begreppen vi arbetar med. Kalibrera, stödpunkt, jämvikt, tyngdkraft, tyngdpunkt, balans, vikt och förutsägelse (hypotes).
 • dokumentera dina olika undersökningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: