Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen - Barnens rättigheter

Skapad 2020-08-24 15:53 i Konvaljens förskola Säter
Förskola
Förskolan är barnens plattform och det är därför en självklarhet för oss att arbeta med barnens rättigheter!

Innehåll

Bakgrund

Varje barn, vårdnadshavare och pedagog ska känna sig trygg och känna gemenskap i en miljö som är bra för lek och lärande, därför kommer vi att arbeta med FN:s barnkonvention som även blev lag i Sverige den 1 januari 2020.

Syfte

Syftet är att göra barn medvetna om vilka rättigheter de har.

Genomförande

Vi kommer att arbeta med kompisböckerna för att samtala om exempelvis hur du är en bra kompis samt diskutera om känslor. Vi kommer att utföra olika aktiviteter där barnen får vara delaktiga och med inriktning på barnkonventionen. Barnen ska få vara med och tycka samt tänka. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: