Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verktygslådan i svenska 2020 åk 7:1

Skapad 2020-08-24 16:12 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Hammare, spik, tumstock och skiftnyckel är alla verktyg som är bra att ha när man ska bygga hus eller hänga upp tavlor. För att bli framgångsrik i svenska behöver man träna sina förmågor läsa, skriva, lyssna och prata med hjälp av språkliga verktyg och metoder. Det är det vi ska jobba med i detta område!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

I detta arbetsområde samarbetar svenskan och tekniken kring begreppet kommunikation. Kommunikation handlar alltid om en avsändare, ett medium och en mottagare. Vi fördjupar oss bl a i en tekniktext. 

Vi börjar med att läsa och öva på strategier för ordförståelse och läsförståelse.

Vi övar på att sammanfatta text, muntligt och skriftligt. 

Vi gör ett läsförståelsetest.

Vi tränar läsförståelse genom olika uppgifter och genom att samtala om en novell i liten grupp. 

Vi läser högt.

Vi spelar in textsamtalet där vi analyserar novellen.

Vi skriverr berättande text, "Mötet", och övar särskilt på person- och miljöbeskrivning.

Vi ger och tar emot kamratrespons skriftligt och lämnar in text + respons.

Vi utvecklar och redigerar texten.

Vi övar med olika talövningar på att beskriva med andra ord och hitta synonymer.

Arbetstid och deadlines: Vi arbetar med området v 35-39. Kamratrespons på texten "Mötet" v 38.

 

Matriser

Sv SvA
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Att formulera sig och kommunicera i skrift
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva berättande text med dialog och person- och miljöbeskrivning.
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Kunna se kvaliteter i skriven text och bearbeta egen text utifrån respons.
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Läsförståelse, muntlig och skriftlig
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Tolka och resonera om innehåll och budskap
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Att formulera sig och kommunicera i tal
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Samtala om novell.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: