Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svalan, aktionsforskning HT 20

Skapad 2020-08-24 16:48 i Hasselbackens Förskola Stenungsund
Förskola
Vilket lärande ser vi när barnen möter en ny lärmiljö på Mariagården, med oss vuxna som närvarande pedagoger?

Innehåll

Var är vi? Vi vill börja med att kartlägga begreppet Närvarande pedagog. Vad tänker vi när vi hör begreppet Närvarande pedagog? Detta tänker vi: Inlyssnande, medforskande, utforska omvärlden tillsammans, nyfiken och tydligt språkligt bekräftande på barnens upplevelser och intressen, närvaro ger förutsättningar att reflektera och samtala med barnen; skapa en lärande kontext tillsammans, mer inflytande och delaktighet för barnen, närvarande vuxna med olika visad aktivitet; närvarande på olika sätt, förutsättning för att kunna undervisa, känselspröten är ute, i nuet med barnen. Balans mellan planerad och spontan undervisning, fånga barnens intresse när det uppstår.

Följa upp resultat - Barnen har tyckt mycket om att gå iväg på utflykt; den lusten vill vi ta vara på.

Nulägesbeskrivning/ Förutsättningar - Vi har 19 barn i barngruppen varav två barn som kommer från avdelning Öst. Tre barn kommer tillbaka efter att ha varit ledig en lång period, med sina familjer. Tolv barn är födda -15 och ska börja förskoleklass, fem barn är födda -16, två barn är födda -17. Tretton barn är flerspråkiga på fem olika språk/dialekter, de övriga har svenska som modersmål. Elva barn tolkar vi som flickor och åtta barn tolkar vi som pojkar. En barnskötare är ny på förskolan och i gruppen på Svalan. En ny förskollärare kommer att börja v 38 på förskolan/Svalangruppen. En förskollärare kommer från en annan grupp på förskolan. En förskollärare är i barngruppen sedan tidigare.

Lärmiljö- Mariagården; vi kommer att erbjuda barnen en ny lärmiljö. Vi har tänkt att vi vid återkommande tillfällen kommer att gå till Mariagården och följa lärmiljöns skiftningar genom årstiderna med barnen. Vi tror att våra kommande utflykter dit kan innebära en mängd spännande utmaningar och att lärmiljön också innehåller barnens visade intresseområden, fast på ett nytt sätt.
Forskning har också visat att utevistelse och ”grön” miljö är hälsofrämjande.

Lärmiljön på Svalan vill vi utveckla  med en processplats i barnens höjd. På den platsen ska även finnas konkreta alster, från Mariagården, så att barnen och vi kan uppleva och reflektera tillsammans igen och tanken är att barnen ska få syn på sitt mångfacetterade lärande där. Den miljön ska också inspirera till lek. 
Få upp en projektor inne på Svalan för upplevelse och reflektion från projektet och skapa en ”grön” miljö inne på Svalan.

Böcker inom området för vår aktionsforskning kommer vi också att erbjuda på avdelningen.

 

 

Barns delaktighet och inflytande - Deras intressen för att utforska närområdet visade de tydligt i vårt förra projekt ”staden Stenungsund”. Insekter och växter är något de visar att de tycker mycket om; de bygger snigelhus och tar hand om sniglar på många olika sätt. Nyfikna på bin och spindlar. De vill gärna dofta och smaka på saker i naturen. 
Ett barn ville måla av en ros och satt en lång stund och skapade.
Vi vill erbjuda skapande i anslutning till projektet och materialet ska vara mångfaldigt för att möta varje barns unika röst och vilja att uttrycka sig.

 

Kartläggning

Omsorg, utveckling och lärande

Vilket verktyg använder vi för att kartlägga verksamheten? Samtal och reflektion med barnen i våra små grupper och i stunden, observationer, fotografera/filma.

Hur fångar vi barns intresse och utgår från deras erfarenheter? Till att börja med vill fråga barnen ”Vad är en trädgård?” och ta fram bilder på olika trädgårdar. Samarbeta med vårdnadshavare om olika bärande begrepp och ord på barnens olika språk som vi kommer att stöta på i processen. Återkoppla och reflektera kring upplevelserna från utflyktsdagen, i smågrupperna,de dagar vi är på förskolan.

Vilka lärprocesser är barnen inne i och vad försöker barnen förstå och utveckla? Barnen är väldigt intresserade av djur och natur, kommer med sina tankar och ställer frågor då vi samtalar och några vill veta vad olika växter heter. De visar stort intresse av att gå iväg och upptäcka andra platser. Några barn ritar ofta träd och blommor. Barnen tycker mycket om att skapa på olika sätt; de vill gärna utforska olika material att skapa i.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: