👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-08-24 18:58 i Everöds skola Kristianstad
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv och alla andra ska må bra. Det är viktigt med ett bra klimat i skolan, därför ska vi tillsammans lära oss hur vi kan göra för att få ett bra klassrumsklimat och vara vänner. Vi ska kunna visa respekt, förståelse och hänsyn för andras känslor och tankar.

Innehåll

 

Du kommer att få:

* Samtala om olika dilemman som kan uppstå mellan vänner

* Titta på filmer som handlar om vänskap, etik och värderingar

* Prata om bra och dålig studiemiljö

* Massage och avslappningsövningar

* Arbeta med värderings-, jag- och gruppstärkande övningar

* Öva på att uttrycka känslor, tankar och åsikter.

* Vända blicken ut i världen och se hur barn kan ha det på andra platser.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3

Matriser

SO
Värdegrund

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativ förmåga
 • Gr lgr11
Jag tycker som min kompis.
Jag kan berätta om min egen åsikt.
Jag kan berätta om min egen åsikt och kanske ändra min åsikt när jag lyssnar på en kompis eller vuxen.
Analysförmåga
 • Gr lgr11
Jag gör på samma sätt som en kompis utan att tänka om det är bäst för mig.
Jag kan se och förstå att det finns olika sätt att lösa saker.
Jag kan se att det finns olika sätt att lösa saker och jag kan välja det sätt som passar bäst.
Procedurförmåga
 • Gr lgr11
Jag kan berätta fakta men har ingen egen åsikt.
Jag vet skillnaden och kan ge exempel på vad som är fakta och vad som är åsikt.
Jag vet skillnaden på vad som är fakta och vad som är åsikt. Jag använder mig av dem på rätt sätt.
Metakognitiv förmåga
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag gör som en kompis gör.
Jag gör på mitt sätt, som jag brukar göra.
Jag vet att det finns olika sätt att lösa saker och kan välja det sätt som passar bäst.
Begreppslig förmåga
 • Gr lgr11
Jag kan beskriva känsloord.
Jag kan koppla känsloord till olika situationer.
Jag kan tolka och använda känsloord för att beskriva olika situationer.