👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska förskoleklass Bornholm

Skapad 2020-08-24 18:58 i Danmarks skola Uppsala
En planering för Bornholm
Grundskola F Svenska
Bornholmsmodellen

Innehåll

Tidsplan och upplägg:

HT:

v. 35-37

Individuell kartläggning i smågrupper. -->Gruppindelning efter nivå.

v.38

Arbetet med Bornholmsmodellen påbörjas i respektive grupp:

Lyssna på ljud v. 38
Ord och meningar v. 39-40
Första och sista ljudet i ord v.41-43
Fonemens värld - analys och syntes v. 45-48

Bokstävernas värld - på väg mot riktig läsning v. 49-51

Vid behov fortsätter arbetet i grupperna de första veckorna på vårterminen.

 

VT:

Ny individuell kartläggning i smågrupper för att utvärdera arbetet.

Syfte:

Vi ger eleverna en första grund till deras läs- och skrivinlärning. Arbetet syftar till att göra eleverna medvetna kring språkets struktur och fonetik.

Alla övningar utgår från boken: Bornholmsmodellen - Språklekar i förskoleklass av Ingvar Lundberg, Ingvar Lundberg och Anna Strid. 

  

Centralt innehåll:

Bornholmsmodellen syftar till att skapa en god grund i elevens läs-och skrivutveckling med syfte att nå det centrala innehållet i svenska i åk 1-3. 

Arbetssätt:

Vi arbetar två pass i veckan i mindre grupper och följer Bornholmsmodellens arbetsgång.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -