Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-08-24 21:21 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Historia
Vikingatiden är en tidsperiod då det hände mycket i delar av Sverige och norra Europa. Under arbetets gång ska vi läsa om livet på gården, vikingatåg och asatron.

Innehåll

Syfte: 

- Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och       utvecklingslinjer. 

- Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. 

 

Arbetsgång: 

- Skriva gemensamt

- Läsa texter tillsammans

- Läsa texter enskilt och svara på frågor. 

- Skriva faktatexter

- Arbeta med begrepp (Widgitbilder till hjälp) 

- Titta på filmer 

- Lyssna på radioteater 

- Besöka Trelleborgen

 

Bedömning: 

- Eleverna kommer bli bedömda på det de presterar på lektionerna enskilt, i pararbete och i grupp. 

- Eleverna kommer få ett litet skriftligt test, där eleverna får hem material som de ska läsa på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: