Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Outsiders 8A, 8B

Skapad 2020-08-25 08:30 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 8
What does it mean to be a teenager? What´s important to you in your life at that time? The novel "The Outsiders" (S.E Hinton) will give you some answers. It´s a classic youth novel set in the mid- west in the sixties, dealing with themes such as friendship, love, family, youth groups, conflict and identity, to name a few things.

Innehåll

Purpose:

 

* To practise and develop reading flow

* To develop vocabulary, phrases and grammar

* To learn about everyday teenage life in the USA

* To get a varied practise of the different skills: reading, listening, talking and writing plus strategies.

 

Time:

 

Week 35 - 39

 

Method:

 

Read the first two chapters of the book. You can also listen to the chapters on youtube, if you have headphones.

Reading:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cmljaGxhbmQyLm9yZ3xsYXdod3xneDoyNjgzNWEzYzVjNDUxOWZi

 

Listening:

https://www.youtube.com/watch?v=fsCCX3NehgI&list=PLakwS2h7cAoa0XWg3r__ROtqR5P0Qq3qg

 

Take notes about content and details + write  comments and thoughts while reading, after reading a chapter.

 

You have three lessons to read each chapter and take notes. The fourth lesson we will have a discussion about the chapter you´ve worked with.

 

Presentation/examination:

 

* Two discussions, one after each chapter

 

* Review - Your text shall contain a summary part plus a part with your comments and thoughts. You may use your notes when writing.

 

Lesson Plan

 

W 35

 

Lesson 1 + 2

 

* Lecture and background, presentation of plan

 

* Read ch 1. Write a reading log. Sum up the most important things that happen in the chapter. Also write down your thoughts and comments about events and characters.

 

 

 

 

 

W. 36

 

Lesson 1:

 

Read ch 1. Write a reading log. Sum up the most important things that happen in the chapter. Also write down your thoughts and comments about events and characters.

 

Prepare for discussion by reading through your notes (reading log).

 

Lesson 2:

 

Discussion about ch 1 in class, one half of the class at a time.

 

W. 37

 

Lesson 1 + 2

 

Read ch 2. Write in your reading log.

 

W. 38

 

Lesson 1

 

Read ch 2. Write in your reading log.

Prepare for discussion by reading through your notes (reading log).

 

Lesson 2

 

Discussion about ch 2 in class, one half of the class at a time.

 

W. 39

 

Review

 

Lesson 1 + 2

 

Uppgifter

  • The Outsiders Here you upload your review. You also have chapter questions that you can use to prepare for the discussions, and to comment about in your reading log.

Matriser

Förmågor och kunskapskrav - The Outsiders 8A, 8B

Engelska : matris

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förmåga:
Läsförståelse Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lätttillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsförståelse Hörförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att väl- grundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Strategier för läs- och hörförståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Skriva Tala
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt.
I muntliga och skriftliga fram- ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt.
Skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriva och tala
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam- manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Strategier för att tala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Ny aspekt

Betygsmatris för engelska år 9

Reception

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Förstå talad och skriven engelska.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Visa förståelse genom diskussion.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda sig av strategier.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Använda material på engelska.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Produktion och Interaktion

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Formulera sig muntligt och skriftligt.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förbättra sig muntliga och skriftliga framställning.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Anpassa sin kommunikation till dess syfte.
. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier för förbättrad kommunikation.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Kommunikationens innehåll

Betyget E
Betyget D
Betyget C
Betyget B
Betyget A
Diskutera förteelser i engelsktalande områden.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
Jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: