Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt; klassiker, v. 35 - 40

Skapad 2020-08-25 09:01 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Detta är en övergripande bedömningsmatris för läsandet generellt under vt år 4. Området läsning i svenskämnet har inbegripit tre läsprojekt och samtal, diskussioner, ställningstagande och skrivande kopplat till det, instruktioner och läsning av faktatexter.
Grundskola 6 Svenska
Läsa är ju en av hörnstenarna i skolan. I alla ämnen får du läsa olika texter och du behöver kunna förstå olika slags innehåll, ord och begrepp. Under det här bokprojektet får du bekanta dig med en rad klassiker; böcker som du kanske inte läser på egen hand. I dessa klassiker kommer du få ta del av olika levnadsöden, miljöer och bekanta dig med en del nya uttryck och ord. Du kommer få läsa flera olika titlar och vi kommer ha stort fokus på att förstå texten på djupet. Att förstå underliggande budskap och att kunna koppla till dig själv, text/bok och till världen.

Innehåll

Innehåll

v. 35 -36

 • läsa en klassiker; i skolan och hemma
 • skriva läslogg utifrån bestämda frågor
 • diskutera valda delar i par, grupp/tvärgrupper och helklass
 • skriva egna reflektioner
 • träna på att göra kopplingar, t ex kopplingsstafett 
 • göra en karaktärskarta 

v. 37 - 38

 • välja en ny titel, upplägg se ovan
 • jämföra karaktärer, miljö, tidsålder, språkbruk etc med tidigare läst klassiker
 • Gruppuppgift: välja ut en scen ur boken ni läst och göra om den så handlingen i boken vänder helt
 • Skriftlig reflektion/jämförelse över böckerna - enskild

 

Hur du visar att du kan göra kopplingar, förstå budskap, kunna jämföra ur olika aspekter och förstå böckerna på djupet:

 • läslogg - lämnas in 
 • diskussioner under arbetets gång, viktigt att du är delaktig och aktiv
 • enskild skrivuppgift - lämnas in

 

Om du är frånvarande under någon lektion frågar du din lärare vad du ska ta igen och gör det på studiestödet när du är tillbaka i skolan, eller enligt överenskommelse. Uppgifterna du ska lämna in måste du göra i skolan. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: