Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Mjölkbil Åk 6

Skapad 2020-08-25 09:45 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under höstterminen kommer vi arbeta med ritningar och att följa dem. Arbetet kommer resultera i en mjölkbil, en snygg bil byggd efter din ritning.

Innehåll

 MJÖLKBIL


Syfte

 

 • utveckla förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

 

 • utveckla förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

 • utveckla förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

Förmågor

 

 • följa instruktioner

 

 • planera, genomföra och slutföra arbeten

 

 • redovisa och motivera (muntligt och skriftligt)

 

 • uttrycka kunskaper/erfarenheter

 

 • reflektera (självvärdering)Mål


·       Du kan se behovet, ge förslag på lösningar och bygga en fungerande mjölkbil.


·       Du kan resonera kring fördelar och nackdelar med olika tekniska lösningar.


·       Du kan dokumentera ditt arbete med hjälp av ritningar och texter. Du använder förklarande ord, begrepp, symboler och måttangivelser då du beskriver.


·       Du kan beskriva hur din bil är uppbyggd och hur du använt de olika materialen.

 

Genomförande

Du ska på egen hand göra en ritning över det som senare ska bli din mjölkbil i det praktiska momentet. Ritningen ska visas för din lärare Åsa Karlsson innan du får börja bygga bilen.

Bilen och den tekniska rapporten ska vara klar under hösten. Exakta datum återkommer jag med under lektionstid och i veckobrevet.

 

Material

Du får bygga bilen med hjälp av följande material:

 

 • 1 st enliters mjölkpaket
 • 4 st trähjul
 • 1 st sugrör
 • 1 st blomsterpinne
 • 4 st gummiband
 • 1 st ballong
 • papper
 • tejp
 • lim
 • färgpennor
 • sax
 • passare

 

OBS! Om du vill använda något annat material får du ansöka om det med en förklaring om varför. Läraren ska godkänna det material du ska använda.

 

Utmaning

I uppgiften ingår att medverka i en tävling. Kategorierna är:

 • snyggast bil

 • rullar längst ner för en ramp


För att visa att du uppnår målen gör du följande:

 

·       Du gör en ritning på A3-papper på din mjölkbil, där du visar att du kan de regler som finns kring ritningar.

·       Du bygger en bil som rullar.

 

·       Du skriver en teknisk rapport.

 

Läraren ansvarar för att under arbetets gång ge muntlig feedback till eleverna. Läraren lämnar ett skriftligt gensvar till varje elev när arbetet är klart.Bedömning

 • Ritning: Hur tydlig din ritning är. Du visar hur många ritningsregler du använder dig av.

 • Mjölkbilens konstruktion: Hur väl du har följt din ritning. Hur snyggt du har byggt t ex hur mycket lim som syns, hur hjulaxlarna sitter.

 • Teknisk rapport: Hur utförlig din tekniska rapport är med t ex dina motiveringar och tankar.

 

 

 Teknisk rapport

 1. Mjölkbilens namn

Skriv varför du valde det namnet.

 

 1. Skriv ner dina motiveringar och tankar kring din bil. Det kan exempelvis handla om bilens:

 

 • Form – Varför ser bilen ut som den gör? Beror det på design, luftmotstånd osv?

 • Material – Vad har du för motiveringar över materialet du har valt. Tänkte du på bl a miljö och funktion?

 • Konstruktion – Vilka tankar hade du för att bilen skulle rulla långt? Tänkte du på exempelvis avståndet mellan hjulaxlarna, speciella mått på bilen?

 • Skriv gärna fler egna motiveringar.

 

 1. Beskriv i punkter, steg för steg, hur din tillverkning av mjölkbilen gick till.

 

 1. Vad var lätt/klurigt när du gjorde din ritning?

 2. Hur tycker du att det gick att följa din ritning? Gjorde du några förändringar? I så fall vilka? Varför gjorde du dessa förändringar?

 

 1. Beskriv hur du testade din mjölkbil. Vilka justeringar fick du göra?

 

 1. Fungerar din mjölkbil som du tänkt dig från början?

 

 1. Om du fick bygga om mjölkbilen, vilka förändringar skulle du göra?

 

 1. Övrigt - Finns det någon övrig fakta, information m.m. som inte har framkommit i rapporten kan du skriva det här.

 

All lycka till nu alla Stenstorpsskolans bilingenjörer!

 

 Ritregler: Se i dina ritningar som du har tränat på samt på länken nedan.

Uppgifter

 • Teknisk rapport mjölkbil

 • mjölkbil teknisk rapport

 • mjölkbil teknisk rapport

 • Teknisk rapport

 • Teknisk rapport

 • Teknisk rapport

Matriser

Tk
Teknik - Mjölkbil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ritning
Hur väl du har gjort din ritning och vilka ritningsregler du kan. Om du använt linjal och passare.
Du har gjort en enklare ritning där eleven använder sig av några ritregler. Ritningen går att följa.
Du har gjort en utvecklad ritning där du använder flera ritregler. Samtliga vyer är i stort sett rätt ritade i förhållande till varandra. Ritningen går att följa och det framgår på ett bra sätt hur mått och delar är tänka.
Du har gjort en välutvecklad ritning där du använder alla eller näst inpå alla ritningsregler vi har gått igenom. Samtliga vyer är rätt ritade i förhållande till varandra. Ritningen går att följa och det framgår tydligt hur måtten ska vara och hur de olika delarna ska se ut.
Mjölkbilen
Hur väl du har byggt din bil efter ritningen.
Du har gjort en enkel fysisk modell i form av en mjölkbil som till viss del är byggd enligt ritningen.
Du har gjort en utvecklad fysisk modell i form av en mjölkbil som till stor del är byggd enligt ritningen.
Du har byggt en välutvecklad fysisk modell i form av en mjölkbil enligt den ritning du har gjort.
Teknisk rapport
Du skriver och förklarar dina tanker med sin mjölkbil. Du motiverar t ex mjölkbilens form och design.
Du har gjort en enkel dokumentation av ditt arbete.
Du har gjort en utvecklad dokumentation där valen är enkelt motiverade. Förändringar mellan ritning och fysisk modell framgår.
Du har gjort en välutvecklad dokumentation där du tydligt resonerar och motiverar kring din mjölkbil. Om du gjort några förändringar framgår det tydligt varför och motiveras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: