👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MB Tufft Liv läsning åk 8

Skapad 2020-08-25 10:01 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 8 Svenska
Under vecka 38-43 läser och samtalar vi om böcker. Alla läser olika böcker, men samlas ändå kring gemensamma frågor.

Innehåll

Läsning

Under veckorna 38-43 kommer ni läsa en ungdomsbok med temat Tufft liv. Under tiden som ni läser skriver ni en typ av loggbok. Den ska ligga till grund för textsamtal, eftertänksam dialog, som vi ska ha vid tre tillfällen. Ni kommer att delas in i tre grupper och samtala om böckerna som ni läser. En person kommer vara samtalsledare och fördela ordet. Tanken är att ni går en runda och turas om att berätta. Förhoppningsvis ställer ni frågor till varandra och gör kopplingar till den bok ni själva läser. Din lärare kommer att sitta med i grupperna vid ett tillfälle var. 

 

I din loggbok (som finns i classroom) ska du till tre tillfällen förbereda dig på dessa frågor: 

Samtal 1

Loggboken och samtalet ska handla om personen som är jaget i boken. Vem är personen och hur uppfattar du hen? Hur skulle du beskriva hen? Ge exempel från texten. Kan du koppla jaget i boken till någon annan person i ditt liv eller till någon som du läst om/sett på film?

Finns det någon annan karaktär som är viktig för berättelsen och hur verkar hen vara? Varför är hen viktig? Vem är hen och vilket förhållande har hen till jaget i berättelsen? 

Samtal 2

Loggboken och samtalet ska handla om vad du reagerat på när du läst fram till detta tillfälle. Vad har du reagerat på och varför? Vilka känslor har berättelsen väckt hos dig? Läs upp en mening eller flera för att ge de andra i gruppen konkreta exempel.

Oftast finns det ett problem i boken, eller en konflikt som utspelar sig. Vad är det för konflikt/problem och känner du till den från någon annan bok du läst? Finns det någon kompis som har ett liknande problem/konflikt som den i din bok? Kan du känna igen problemet/konflikten från din vardag? 

Samtal 3

Loggboken och samtalet ska handla om vad du känner nu när boken är utläst. Hade personen något viktigt att berätta? Vad tar du med dig från boken? Varför tror du att författaren skrivit boken

Finns det frågor som du inte fått svar på och finns det saker som du skulle vilja ändra på i berättelsen? Vad skulle det i så fall vara? Vad tycker du om slutet? Finns det något du saknar där? Matriser

Sv
Läsning Tufft Liv åk 8

Behöver förbättras
Godtagbart
Mer än godtagbart
Mer än väl godtagbart
Innehåll
Du har förberett dig inför träffarna och skrivit i din loggbok inför varje träff
Du har inte gjort detta och om du har gjort det så är det knapphändigt
Du har skrivit grundläggande, dvs. att du med få ord och knapphändigt fått ner punkter kring de olika samtalsområdena, men tillräckligt så att du kan berätta något
Du har utvecklat dina svar och är mer än väl förberedd. Du har funderat och reflekterat på ett djupare plan och fått med nån koppling till andra böcker, filmer, serier som du känner till.
Du har väl utvecklade svar och du är förberedd på en mycket hög nivå. Du har kopplingar till andra saker du känner till i din omvärld och efter ditt genomförda samtal så kan du lägga till att en annan i gruppen berättade om en liknande sak och att du känner till den. Du har goda kopplingar och exempel från boken.
Samtalet
Kommunikation
Har inget knep för att delta och hålla kontakt med gruppen
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/ engagerat sätt
visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt
Samtalet
Språk
Talar för tyst och säger knappt något
använder ett i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna, t.ex. ordval
Leda diskussion
att leda
Tar inte för sig alls, eller pratar alldeles för mycket/ tar över
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
initierar diskussionen fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen
Delta i diskussion
att vara deltagare
Visar inget intresse av att delta
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang

Sv
MB Tufft Liv läsning åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aktivitet:
att delta och att driva framåt och att på något vis hjälpa din grupp framåt i sina samtal
Du är bara med
Du tar ansvar och förmedlar vidare vem det är nu, eller du tar rodret
Utomordentligt, ingen behöver tvivla i din grupp, du finns med och stöttar alla
Med-talare:
Du tar ansvar för din del och du förmedlar det vill ha sagt, ibland med hjälp av andra, ibland är det du som hjälper till. Tonläge och volym har du tänkt på.
Du talar för tyst Du tar över och avbryter dina medtalare, ibland är mindre mer Du är rätt osynlig Du driver med och svarar ja/nej
Du har hittat rätt läge, du hjälper de andra vidare och det hörs klart och tydligt vad du säger
Utomordentligt, ingen behöver tvivla i din grupp, du finns med och stöttar alla, du kan till och med fråga upp om du tycker att något är oklart
Som ledare:
antingen har du den aktiva rollen, eller så hjälper du gruppen att styra upp genom att börja själv och du finns med som stöd hela tiden och pratar om vilka saker som finns som tema idag. Kanske tittar tillbaka och letar i dokument m.m.
Osynlig, eller passiv, det är andra i gruppen som får styra åt dig och det kan vara bra ibland, men ibland är det bra med en tydlig ledning
Givet, du vet vad ni ska arbeta med, du avbryter om någon tar över och du hjälper de tysta i din grupp med ledande frågor
Utomordentligt, ingen behöver tvivla i din grupp, du finns med och stöttar alla
Som textkopplare:
Du tänker lite längre än bara det som syns, du problematiserar och funderar hur detta kan stämma in på din bok eller inte. Eller att du ser kopplingar mellan din bok, omvärld, en annans bok etc
Du berättar om det tydliga, vad som finns men motiverar inte vidare något
Det finns en tanke bakom vissa detaljer och vad du kan koppla ihop med vad, ex. ensamhet, styrka, dyster m.m.
Det finns inte en detalj som du inte har tänkt på och självaste författaren har nog inte tänkt på den kopplingen heller
Som samtals-stöd:
Du hakar i vad den andra säger och för diskussionen vidare ex: precis om X sa, så tycker jag att boken…Eller: så där är det också i min bok Du hummar och nickar och hjälper till med frågor för att driva vidare
Lite/inget/stör mest
Du upprepar vad kompisen sagt och kan haka vidare på hur det ser ut i din bok
Du finns där för alla, oavsett om du är ledare eller ej, du har full koll på vad som ska göras och hjälper dina kompisar vidare och uppmuntrar dem till att berätta mer.