Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kapitel 1&2

Skapad 2020-08-25 10:51 i Victoriaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Alfa kapitel 1 & 2

Innehåll

Hur vi arbetar:

 • Vi har genomgång inför varje avsnitt, där vi kollar på introduktionsfilmen med exempeltal. 
 • Efter det räknar eleverna kapitlet i matteboken.
 • Varje vecka har vi läxa som vi går igenom gemensamt.
 • Efter varje kapitel görs en diagnos som visar vad som behöver tränas mera på eller vad som behöver fördjupas.
 • Efter 2 kapitel har vi prov på kapitel 1 & 2

När du har arbetat klart med kapitel 1 & 2 ska du kunna:

Kapitel 1:

 • Taluppfattning och huvudräkning. Film 1.1
 • Addition och subtraktion med huvudräkning. Film 1.2
 • Multiplikation med huvudräkning. Film 1.3
 • Division med huvudräkning. Film 1.4
 • Multiplikation och division. Film 1.5

Extrauppgifter kapitel 1:

Rita igelkottens taggar
Labyrint

Kapitel 2

Extrauppgifter kapitel 2:

Labyrint
Magiska kvadrater

Bedömning:

Du bedöms utifrån ditt arbete på lektionerna samt prov efter avslutat område. 

Läxor:

Läxa 1
Läxa 2
Läxa 3
Läxa 4
Läxa 5
Läxa 6
Läxa 7
Läxa 8

Extramaterial multiplikationstabellerna:

Träna mera tabell 4

Träna mera tabell 6

Träna mera Tabell 7

Träna mera tabell 8

Träna mera tabell 9

 

Multiplikationsspel

 

Inför provet på kapitel 1 & 2:

Repetition kap 1&2
Övningsprov kap 1&2

 

Bedömningsanvisningar

På provet ges på poäng på två kunskapsnivåer, en grundläggande nivå, där eleven får visa godtagbara kunskaper, och en högre nivå, där eleven kan visa mer än godtagbara kunskaper. 

För att ha godtagbara kunskaper ska man ha minst 10 poäng och poäng inom alla förmågor.

För att ha visat på högre kunskapsnivå ska eleven ha minst 17 poäng vara minst 5 poäng på den högre nivån.

Uppgifter

 • Matteprov kap 1 & 2

 • Resultat prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik övergripande matris åk 4-6

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven med godkänt resultat
Uppnår kunskapskraven med högre kunskaper
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du har något förslag till en idé om hur man löser problemet men kan inte fullfölja.
Du kan lösa enkla problem och till viss del resonera om resultatets rimlighet. Du kan bidra till förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Du kan lösa enkla problem och kan välja en bra metod och för utvecklade resonemang om svarets rimlighet. Du kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du har kännedom om grundläggande matematiska begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra enkla resonemang kring samband mellan begrepp.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du kan föra utvecklade resonemang kring samband mellan begrepp.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du kan med hjälp hitta en metod för att lösa enkla rutinuppgifter.
Du väljer en i huvudsak fungerande metod (hittar en metod som gör att du kan lösa problemet, visar med enstaka exempel).
Du väljer en ändamålsenlig metod (en metod som fungerar bra för att lösa det aktuella problemet).
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du försöker föra ett resonemang kring metod eller/och rimlighet.
Du för enkla resonemang kring val av metod och rimlighet i resultatet.
Du kan se för och nackdelar med olika metoder.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du kan redogöra för dina egna påståenden.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen till viss del förs framåt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång). Du kan förklara din tankegång.
Du bemöter och argumenterar så att diskussionen förs framåt, (tar del av andras argument och för diskussionen framåt). Du kan på ett tydligt sätt förklara din tankegång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: