👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En komikers uppväxt

Skapad 2020-08-25 11:00 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under ett antal veckor kommer vi att bl.a. läsa, skriva, samtala, dramatisera med utgångspunkt från boken ”En komikers uppväxt” skriven av Jonas Gardell. Vissa uppgifter är individuella andra gör ni tillsammans i smågrupper där ert arbete dokumenteras. Det är viktigt att ni följer tidsplanen och läser, funderar och delar er läsupplevelse med de andra i klassen. Varje vecka kommer ni att läsa enskilt, i par eller i grupp till en bestämd sida i boken. Till dessa sidor ska ni individuellt skriva ”Text och Tanke” som är ett sätt att få sig själv mer medveten om det man läser. Det blir några individuella skrivuppgifter, varav en är en uppsatsskrivning som kan vara till stor hjälp inför de nationella proven. Med jämna mellanrum kommer ni även att få samtala utifrån olika uppgifter och frågor som ni ser på planeringen. Förhoppningsvis kan vi även se den nya filmatiseringen av boken och jämföra med boken. Tänk på att planera er tid och framför allt ta till vara på lektionerna. Visst arbete, speciellt läsningen, måste göras hemma…! Trevlig läsning och mycket nöje önskar jag er!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9