Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Svenska

Skapad 2020-08-25 11:16 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 4 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Vi kommer att träna på att läsa olika sorters texter att använda läsförståelsestrategier. Vi kommer öva på skrivprocessen, att skriva olika sorters texter samt muntligt presentera olika arbeten. Eleverna kommer också lära sig mer om språkets uppbyggnad, stavning samt olika språkliga regler.

Innehåll

Mål:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • läsa
 • förstå det du läser, samt tolka texters budskap
 • träna på stavning, skiljetecken och ordklasser
 • skriva olika sorters texter
 • muntligt presentera olika arbeten

Innehåll:

Du kommer få arbeta med:

 • läsa olika texter
 • samtala och diskutera om den lästa texten
 • ordklasserna verb, substantiv och adjektiv
 • titta på film
 • Skriva olika sorters texter
 • Muntliga presentationer

Bedömning:

Du visar dina kunskaper genom läsningen, samtalet och det skriftliga arbete samt hur du presenterar ditt arbete.

Matriser

Sv
Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa texter.
 • Sv  4-6
Du kan läsa med ganska bra flyt.
Du kan läsa med bra flyt.
Du kan läsa med mycket bra flyt.
Läsförståelse
Förstå och tolka texter.
 • Sv  4-6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser. Du kan förstå och diskutera olika texters budskap på ett enkelt sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser. Du kan förstå och diskutera olika texters budskap på ett utvecklat sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser. Du kan förstå och diskutera olika texters budskap på ett välutvecklat sätt.
Skriva
Stavning, skiljetecken, grammatik
 • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använda skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använda skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använda skiljetecken.
Skriva olika sorters texter
Du kan på ganska bra sätt skriva olika sorters texter med hjälp av stöd i planering och bearbetning.
Du kan på ett bra sätt skriva olika sorters texter på egen hand samt använder planering och bearbetar text med visst stöd.
Du kan på ett mycket bra sätt skriva olika sorters texter på egen hand samt använder planering och bearbetar text på egen hand.
Muntligt framförande
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: