Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaksfabriken

Skapad 2020-08-25 11:43 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Grundskola 4 – 6 Teknik
Leksaksfabriken, bygger på arbetsområde i Clio online

Innehåll

Länk till Clio

Planeringen följer arbetsområdet "Leksaksfabriken i Clio.
Teori kring kraft, rörelse och riktning. 
Praktiska uppgifter med att följa mall och bygga konstruktioner.
Analysera den färdiga maskinen samt  vidareutveckla den.

 

Tittar också på Enkla maskiner på Medienavet: https://medienavet.se/film/d3a5d7e13f Och medföljande quiz https://create.kahoot.it/share/enkla-maskiner-sol7526/1ed33203-d403-43be-9364-f027f533bda9 

Avslutar området med att titta på kugghjul och sammanfattar allt i den magiska uppfinningen "Cykeln"!
https://medienavet.se/film/304c44ce66 Länk till Eva Funck Cykeln.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: