👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alles Deutsch 8 Kapitel 1-2

Skapad 2020-08-25 12:46 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola F Moderna språk - språkval
I det här kapitlet tränar du på ord och uttryck som har med sommar och semester att göra. Du lär dig också att böja svaga verb i perfekt.

Innehåll

A. Meine Sommerferien 

v.35 glosor 

https://glosor.eu/ovning/ak-8-kapitel-1-sommer-sonne-und-freiheit.9829646.html

v.36 dialog 

 

B. Sonjas Blog

v.37 glosor

https://glosor.eu/ovning/kapitel-1b-sonjas-blog.9861091.html

C. Feriencamps

v.40 glosor Starka verb del 1

https://glosor.eu/ovning/starka-verb-1-10.9992857.html

 

 

Uppgifter

  • Übung A5 Im Restaurant

  • Eine Fotocollage s.62 Övningsboken

  • Glosor v.48

  • Drei Plätze

  • Övningsbok s.28 Schreib mal- Am Fahrkartenschalter

  • C3 Schreib mal Übungen s.22

  • Online spel för språkträning

  • Meine Sommerferien

Matriser

M2
Moderna språk Lgr11 (grundmatris)

E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.