Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kapitel 1 Stora tal

Skapad 2020-08-25 13:23 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
MatteDirekt borgen 5A planering för kapitel 1 Stora tal.
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområdet innebär att du ska räkna med stora tal. Du ska få kunskaper i hur man adderar, subtraherar, multiplicerar och dividerar inom dessa stora tal. Du ska också lära dig använda metoderna ”rita en bild” och ”prova dig fram”.

Innehåll

 

Stora tal 

VAD ska vi arbeta med och lära oss

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0 – 1 000 
 • Ordna tal efter storlek
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • Använda metoderna ” rita en bild” och ” prova sig fram”
 • Läsa av och skriva tal i det romerska talsystemet.

HUR ska vi arbeta

Enskilt arbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 1.

Pararbete med boken "MatteDirekt Borgen" kapitel 1.

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp (EPA-modellen)

Gemensamma genomgångar och samtal.

VAD och HUR kommer detta att bedömas

Diagnos kapitel 1

Efter diagnos kommer vi att repetera stora tal samt fördjupa oss inom stora tal. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: