Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2020-08-25 13:52 i 023291 Förskolan Norrgården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Vi kommer att arbeta med "Babblarna" för att stimulera barnens språkutveckling.

Innehåll

1.Nulägesbeskrivning

 

Vi har sett ett behov av att utveckla barnens kommunikativa förmåga. 

 

 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Barnen har fått nya ord och begrepp för att kunna uttrycka sina behov och upplevelser.

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

-Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Boklåda med litteratur som är anknutet till projektet. ( Naturvetenskap och Babblarna).

Bilder som är uppsatta och ska inspirera till samtal mellan barn- barn , barn- pedagoger. 

Bilder på Babblarna i olika vardagsituationer och känslor. tex äter, leker tvättar händerna m.m.

Se över och utöka samlingsmaterialet. Nya sång kort och sång påsar som innehåller konkret material som är kopplat till sången.

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Se över och utöka samlingsmaterialet. Nya sång kort och sång påsar som innehåller konkret material som är kopplat till sången.

Bilder som är uppsatta och ska inspirera till samtal mellan barn- barn, barn- pedagoger. 

Bilder på Babblarna i olika vardagsituationer och känslor. tex äter, leker tvättar händerna m.m.

Tillsammans med barnen skapa hem till varje babblare utav mjölkkartonger,

Böcker ska finnas i alla rummen för att öka barnens självständighet till sagoläsning, både enskilt och med pedagoger.

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

Vi är närvarande och engagerade i barnens lek både inne och ute, finnas där som inspiration och ge material som utvecklar leken och deras kommunikativa förmåga

Bemöter barnen på ett bra sätt och har ett tydligt språk gentemot dem.

Uppmuntrar barnen till samtal genom att ställa frågor till dem.

Ger barnen tid och utrymme till att ställa frågor och uttrycka sin tankar.

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Planerade och spontana bokläsning

Språksamtal med vårdnadshavarna

Samlingar innehållande sång, rim och ramsor som utmanar språket.

Olika estetiska aktiviteter som tex dans, målning där barnen har möjlighet att kunna uttrycka sig med hjälp av sitt kroppsspråk..

Olika aktiviteter med babblarna

 

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsar

Vi kommer att  använda oss av foton, filmer, anteckningar  och observationer  i vår reflektion. Vi synliggör bilder och filmer för barnen  så de kan reflektera tillsammans med varandra och oss pedagoger.  Dessa reflektioner använder vi oss av i vår planering i temat 

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/ kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete ( tankekarta)

Vi skulle behöva handledning i hur man kan arbeta med bildstöd. Gärna att specialpedagog som kommer och visar oss på avdelningen konkret.

skaffa oss kunskaper och idéer om hur man kan arbeta med babblarna för att stimulera barnens språkutveckling.

9. Vilken litteratur kan vi/ barnen behöva

Böcker som innehåller rim och ramsor.

De olika babblarna böcker som finns och införskaffa "småbarnsvänliga" böcker med babblarna

Böcker med tydliga bilder som kan inspirera till samtal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: