Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2020-08-25 14:04 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Svenska
Under läsåret kommer vi att arbeta med alfabetets bokstäver och lära oss deras namn och ljud. Vi kommer att också att träna på att känna igen ordbilder och på att läsa enkla ord och meningar. Vi kommer att läsa tillsammans och prata om det vi har läst.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer varje vecka att arbeta med en ny bokstav och gå igenom utseende, namn och ljud.

Vi kommer att titta på Livet i bokstavslandet.

Vi kommer att arbeta med ordbilder och med att ljuda ihop ord.

Vi kommer att läsa högt tillsammans och samtala om det vi har läst.

Vi kommer att träna på att läsa enkla meningar och korta elevnära texter.

Vi kommer också att arbeta med fonologisk medvetenhet, såsom rim och ramsor och att kunna byta ut första ljudet i ett ord.

 

 

Bedömning

Vi kommer att använda bedömningsstödet för ettan, samt göra flera små diagnoser under arbetets gång.

 

Efter arbetets gång ska du kunna:

- Känna igen de i stort sett alla bokstäver,  och kunna deras namn och ljud.

- Kunna känna igen några bekanta ordbilder och ljuda ihop korta ord som är ljudenligt stavade.

- Läsa enkla meningar på 2-3 ord.

- Med stöd rätta dig själv när du läser fel.

- Återberätta minst två saker från en text du har läst.

- I samtal med en kompis diskutera innehållet i en text du har hört och berätta om någon liknande händelse som du själv varit med om.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Läsa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hur väl kan jag bokstäverna?
Jag känner igen några bokstäver och vet vad de heter.
Jag känner igen i stort sett alla bokstäver och kan deras namn och ljud.
Jag är säker på alla bokstäver och kan deras namn och ljud.
Hur väl läser jag?
Jag känner igen mitt namn när jag ser det.
Jag känner igen några bekanta ordbilder och kan ljuda ihop korta ord som är ljudenligt stavade och läsa enkla meningar på 2-3 ord. Med stöd kan jag korrigera mig när jag läser fel.
Jag känner igen flera ordbilder och kan läsa lite längre ord och meningar samt korta texter. Jag korrigerar ofta mig själv när jag läser fel.
Hur väl förstår jag det jag läser?
Jag berättar något om det vi har läst med hjälp av en bild.
Jag återberättar minst två saker från en text jag har läst.
Jag återberättar innehållet i en text jag har läst.
Hur väl förstår jag det jag hör?
Jag berättar något från en text jag hört.
I samtal med en kompis diskuterar jag innehållet i en text jag har hört. Jag berättar om någon liknande händelse som jag själv varit med om.
I samtal med andra diskuterar jag innehållet i en text och jag talar om det viktigaste i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: