Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-08-25 14:09 i Heby skola F-6 Heby
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Under höstterminen kommer du att lära dig mer om forntiden och hur de första människorna i Sverige levde. Vi kommer arbeta med de olika tidsåldrarna; istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

 

Under tema forntiden så kommer vi att arbeta både teoretiskt och praktiskt.

 

Dina mål

Du ska kunna;

 • beskriva vad som är speciellt för de olika tidsåldrarna (stenålder, bronsålder och järnålder).
 • berätta om olika spår från forntiden (stenålder, bronsålder och järnålder).

 

Så här skall du arbeta

 Du kommer att;

 • arbeta praktiskt
 • lyssna på genomgångar
 • få se på film
 • läsa fakta om de olika tidsåldrarna
 • skriva fakta om de olika tidsåldrarna
 • skapa en forntidsby utifrån en given tidsålder.

 

Vi kommer att bedöma

Genom att följa ditt arbete med "Forntiden" kommer vi bedöma din förmåga att:

 • beskriva vad som är speciellt för de olika tidsåldrarna (stenålder, bronsålder och järnålder).
 • berätta om olika spår från forntiden (stenålder, bronsålder och järnålder).
 • använda dina kunskaper vid bygget av en forntidsby utifrån en given tidsålder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: