Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö7 Siffror och tal, bilder och formval ht20

Skapad 2020-08-25 14:32 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planeringen tar upp Pytagoras sats och rymdgeometri
Grundskola 6 – 9 Matematik
Du kommer detta läsår att få en ny bok ur serien Mondo. Vi beräknar att i genomsnitt arbeta med varje avsnitt i ca 7 veckor.

Innehåll

 

Konkretisering av målen 

Tal och tals användning

Hur vårt talsystem är uppbyggt exempelvis med heltal och decimaltal

- Beräkningar med de fyra räknesätten i huvudet, skriftligt och med miniräknare

- Enheter för vikt och volym

- Avrundning och överslagsräkning

- Delbarhet och primtal

 

Undervisningen

- Genomgångar

- Gruppövningar, aktiviteter

- Problemlösningslektioner

- Filmer lärobokens filmer. 

- Arbete i lärobok Mondo 7, med  IPAD och med övningsblad.

 

 

 

 

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning),

hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder),

 hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang).

Du bedöms i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp)

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser och prov.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Avsnittsmatris Mondo 7 kap 1 Tal och tals användning

Ny rubrik

Avsnitt du arbetat med
Arbetsblad
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1.1 Tal
1.2 De fyra räknesätten
1.3 Enheter för vikt och volym
1.4 Multiplikation och division med 10,100 och 1000
1.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1
1.6 Avrundning och överslagsberäkning
1.7 Delbarhet
1.8 Primtal
Kapiteldiagnos
Träna mer/fördjupning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: