👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2020-08-25 14:45 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vilken var den allra första berättelsen som du hörde? Det kan du förstås inte minnas men chansen är stor att det var en saga. Sagor berättas i alla tider och över hela jorden. Från början var sagor inte bara till för barn utan användes även som vuxenunderhållning.

Innehåll

I detta arbetsområde får du bekanta dig med sagotyper som folksagor, konstsagor och fabler. Vi kommer att prata om sagornas syfte, uppbyggnad och innehåll. I slutet av arbetsområdet ska du författa en egen saga.
Under veckorna 38-43 kommer du att möta prinsessor som sover i hundra år, grodor som kan kyssas, magiska stenar och grisar som talar. Välkommen in i sagornas magiska värld!

 

Arbetsgång

Under arbetets gång kommer vi att:

  • ¤ Se en filmatiserad saga.
  • ¤ Läsa olika sagor.
  • ¤ Egen läsning och arbete med frågor till utvalda sagor.
  • ¤ Lära oss olika sagodrag.
  • ¤ Lära oss att beskriva personer och miljöer.
  • ¤ Lära oss olika sambandsord. 
  • ¤ Berätta sagor muntligt med hjälp av stödord.
  • ¤ Prata om H.C Andersen och bröderna Grimm.

Syfte

Syftet med undervisningen är att eleverna skall skaffa sig kunskap kring några olika slags typer av sagor och olika sagodrag. Genom att arbeta med olika sagor utvecklar eleverna både sin förståelse för olika genrer (texttyper) samt ökar sin läsförståelse. Vi kommer enskilt och tillsammans diskutera och reflektera kring både sagors form och innehåll. Avslutningsvis ska eleverna  skriva en egen saga, på så sätt visar eleverna att de kan skriva texter utifrån en sagas uppbyggnad. De ska även berätta en saga muntligt för att visa att de kan berätta med hjälp av stödord. 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske genom att eleven i slutet av arbetsområdet skriver en egen saga. Alla kommer också att få berätta en saga muntligt med hjälp av stödord. 

 

 

 

Stöd i skrivprocessen

De elever som vill och behöver starthjälp kan använda slumpen för att komma på idéer. Se bilden som ett förslag:

Uppgiften 

Varje grupp får ”ett tärningsspel” där de slår tärning om vilken huvudperson, vilket problem, lösning och vilket slut de ska skriva om (se bilden). När de skrivit ner detta ska de börja skriva, det vill säga göra en början till sin saga. När sagorna är bearbetade ska paren renskriva sin saga och göra bilder till.

Under skrivandet

Vi tittar extra mycket på inledningar vid ett tillfälle och läser våra inledningar högt för varandra för att ge tips och inspiration till varandra att utveckla våra inledningar. Jag ger varje grupp feedback och förslag på hur de kan vidareutveckla sina sagor. Barnen kommer vid redovisningarna att få öva på att själva ge feedback till sina vänner.

När sagorna är klara och paren kontrollerat att alla delar i sagan finns med, skriver vi ut texterna.

 

Begrepp

Vi kommer att använda oss av olika begrepp som är vanliga inom sagans värld.

väsen

övernaturliga krafter

genre

fabel

magi

listig

förtrollad

tsar

sensmoral

Matriser

Sv SvA
Sagor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du beskriver enkelt personer, platser och händelser. Det finns en tydlig början, mitt och slut. Du gör ett försök att bygga upp spänning i texten. Du följer till viss del sagans berättarmönster och regler.
Du beskriver detaljerat personer, platser och händelser som gör texten mer intressant. Du skapar spänning i texten genom att följa den dramaturgiska kurvan. Du följer i huvudsak sagans berättarmönster och regler.
Dina beskrivningar av personer, platser och händelser är målande och ger berättelsen liv. Du följer den dramaturgiska kurvan samt använder berättarknep som parallellhandling och tillbakablickar på ett väl fungerande sätt. Din berättelse följer väl sagans berättarmönster och regler.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Språk, stil och normer
Du skriver med enkla meningar och använder ett enkelt språk. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du varierar ordval och meningsbyggnad relativt väl. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ditt ordval är passande och varierar din meningsbyggnad väl. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.