Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I taket lyser stjärnorna 7A v36-v43

Skapad 2020-08-25 15:27 i Domnarvets skola Borlänge
Läsprojekt som utgår från läromedel "Känn på litteraturen".
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under åtta veckor kommer vi läsa böcker och jobba med reflektionsfrågor kring det vi läst. Detta kommer kräva att vi läser ett visst antal sidor i veckan för att kunna klara av de frågor som ges. Boken finns även att lyssna på genom inläsningstjänst.

Innehåll

Tidsplan

v 36-43

Arbetssätt

Du kommer läsa ett förutbestämt antal sidor i veckan för att sedan på en lektion i veckan jobba med de som du läst. Titta nedan för att se schemat över när du måste ha läst de sidor som angivits. För att kunna hinna läsa till varje vecka så måste du nog läsa en del hemma. Tänk på att det är väldigt viktigt att ha hunnit läsa det antal sidor som står angivet till varje vecka.

Bedömning

Klassrumsdiskussioner, skrivuppgifter och recension.

Lässchema I taket lyser stjärnorna  

v37 (onsdag) (fredag) Läs fram till sidan 50

 • Gör fråga 2-3 i grupp (delas ut på lektion)
 • Gör fråga 1 enskilt skriv och lämna in via mail.  johan.soderstrom@borlange.se  Fråga: I första kapitlet presenteras några av romanens viktigaste personer. Visa med ett citat för varje person vad huvudpersonen Jenna tycker och tänker om Sakke, Ullis och hennes mamma. Skriv även en egen kommentar till varje citat.

v39 (måndag) Läs fram till sidan 105 skriv på lektionen och lämna in via dator, dela via office365

 1.  Redogör kort för Jennas förhållande till sin mormor. Vad får du för bild av Jennas mormor?
 2. Jenna och Susanna har varit bästisar sedan dagis. Vad är det som håller på att hända med deras relation? Varför?
 3.  Vad får läsaren reda på om Jennas pappa?

 Vilken relation har Jenna till sina föräldrar? Hur tror du att det påverkar henne? Är det viktigt med att ha en bra relation till sina föräldrar . Motivera i ditt svar.

v40 (onsdag) (fredag) Läs fram till sidan 162, skriv på lektionen och lämna in via dator, dela via office365

 1.  "Tretton, säger dom. Men jag tror inte på det". Så tänker Jenna om sin ålder på sidan 112. Varför tänker hon så? Har du någon gång känt så?
 2. Jenna har alltid hatat Ullis. Nu börjar de bli riktiga  vänner. Vad tänker Jenna till en början om Ullis vänskapliga närmanden? Vad tror du förvånar Jenna mest med Ullis?
 3.  Välj två citat i boken som berörde dig och kommentera varför du valt citaten och vad du har för tankar om dem? Glöm inte att källhänvisa vilken sida i boken som citatet är på.

v41 (onsdag) (fredag) Läs fram till sidan 223, boken skall vara färdigläst.

 1. Ett par dagar efter att Jenna kommit hem från sjukhuset träffar hon Ullis. "Det bästa som skulle kunna hända händer", tänker hon på sidan 189. Vad är det Ullis gör, som är så rätt?
 2. Hur ska man bete sig när en vän har varit med om något jobbigt. Ge exempel och förklara.
 3. Hur känner Jenna inför att komma tillbaka till skolan efter mammans död? Är hennes oro förståelig, tycker du?
 4. Jenna är länge osäker på om Ullis har några baktankar. Trodde du att hon hade det? Vad är det som gör att Ullis börjar intressera sig för Jenna?
 5. Skriv under ett par minuter ner dina intryck av boken, låt fingrarna skriva fritt.
 6. Jenna vill inte att någon på skolan ska få reda på att hennes mamma är sjuk. Varför inte?

v43 (onsdag) (fredag) Bokrecension/bokanalys klar. Se separat planering i Unikum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris till läsprojekt svenska åk 7

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: