Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektronik och mikrosystem

Skapad 2020-08-25 15:36 i Almunge skola Uppsala
Gottsundaskolan, Teknik åk 9, Elektronik
Grundskola 9 Teknik
Elektronik och mikrosystem

Innehåll

Syfte med ämnet teknik (enl. Lgr11)

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Kursens innehåll och mål

Arbetssätt:

 • lärarledda genomgångar, P.P och film
 • egna undersökningar av hur olika elektroniska komponenter fungerar, dokumentation
 • lödning med elektroniska komponenter, dokumentation
 • teoretisk uppgift där du ska ta reda på och beskriva historik och teknisk utveckling för någon vanlig teknisk ”pryl” inom området kommunikation (t ex telegrafi, telefoni, TV, mobiltelefoni, dator, Internet) 

 

Efter kursen ska du:

 • kunna de vanligaste elektroniska komponenterna, deras symboler och hur de fungerar (resistor, kondensator, diod och transistor)
 • känna till hur några andra elektroniska komponenter kan användas i olika kopplingar, t ex potentiometer, termistor, fotoresistor, mikrochip, kretskort
 • kunna enheter för ström, spänning och resistans
 • kunna använda universalinstrument för att mäta spänning, ström och resistans
 • ha gjort elektroniska konstruktioner med fastlödda komponenter
 • ha gjort en teoretisk uppgift där du muntligt bl a resonerar om hur tekniken förändras, drivkrafter för utvecklingen och konsekvenser av de tekniska val som gjorts

Bedömning:

Tekniska lösningar

undersöka och använda ämnesspecifika begrepp för att beskriva hur delar samverkar, liknande lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

genomföra enkla utvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka, pröva och ompröva idéer

utforma fysiska eller digitala modeller

formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

dokumentation med synlig intention

 

 

 

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

resonemang kring hur föremål och tekniska system förändras, drivkrafter för utveckling

resonemang om konsekvenser av olika tekniska val

 

 

Uppgifter

 • Forms

 • Forms

 • År 9 - Teknik - Elektronik

 • År 9 - Teknik - Elektronik

Matriser

Tk
Teknik, Lgr 11, 7-9

Insats krävs
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material och deras använding
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: