👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering år 7

Skapad 2020-08-25 15:42 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Slöjd
Den här terminen kommer vi att starta med ett arbetsområde som heter förvaring. Uppgiften är att framställa ett föremål som kan vara en kasse, väska, pennfodral eller något annat som du har behov av. På ditt föremål ska det finnas någon form av dekoration i valfri textil teknik. När du är klar med det första arbetsområdet kommer du att få välja att arbeta med ett valfritt slöjdprojekt.

Innehåll

 

 

Syfte

- Att genomföra olika slöjdprojekt från idé till färdig produkt

-Att arbeta med olika textila tekniker

- Att träna på att följa en arbetsbeskrivning

Period

Hela terminen

Arbetssätt

- Introduktion

-Idéarbete, planering

- Praktiskt arbete varvas med genomgångar

- Utvärdering, reflektion

Bedömning

-Idéarbete

-Skiss och idéarbete

-Arbetsprocessen

-Hur redskap och maskiner används

-Framställning

Utvärdering, reflektion

 

 

Terminsplanering vt 2021 åk 7

 

V 2

Introduktion till terminens arbete. Presentation av arbetsbok i slöjd.

V3

Planering av eget slöjdprojekt. Tema förvaring

V4

Praktiskt arbete

V5

Praktiskt arbete

V6

Praktiskt arbete

V7

Praktiskt arbete

V8

Praktiskt arbete

V9

Sportlov

V10

Planering valfritt eget arbete

V11

Praktiskt arbete

V12

Praktiskt arbete

V13

Praktiskt arbete

V14

Praktiskt arbete

V15

Påsklov

V16

Praktiskt arbete

V17

Praktiskt arbete

V18

Praktiskt arbete

V19 Praktiskt arbete
V20  
Praktiskt arbete
V21  
Praktiskt arbete
V22  
Praktiskt arbete
V23  
Utvärdering

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjdmatris 7-9

Slöjd 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa
Enkelt genomarbetat utifrån instruktioner
Utvecklat och relativt väl genomarbetat utifrån delvis egna initiativ
Välutvecklat och väl genomarbetat utifrån egna initiativ
Använda verktyg, redskap och maskiner
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett ändamålsenligt sätt
På ett ändamålsenligt sätt med precision
Utveckla idéer
Bidrar till att utveckla idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial
Utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial
Utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp
Välja handlingsalternativ
Bidrar till att välja handlingsalternativ
Väljer egna handlingsalternativ som kräver bearbetning
Väljer egna handlingsalternativ som leder framåt
Bedöma och analysera arbetet
Enkla omdömen som visar på enkla samband mellan utfört arbete och resultat
Utvecklade omdömen med slöjdspecifika begrepp som tydligt visar på samband mellan utfört arbete och resultat
Välutvecklade omdömen med god användning av slöjdspecifika begrepp som tydligt visar på samband mellan utfört arbete och resultat