👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientera PP

Skapad 2020-08-25 15:49 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet lär du dig att orientera, hitta rätt och passa en karta, både på skolgården och i skogen!

Innehåll

Förmåga:
Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. (åk 1-3)

Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler (åk 4-6)

Undervisning:

Orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor, tips på olika aktiviteter:

 • Kartans färger och dess betydelse, att kartan är en beskrivning av verkligheten, symboler
 • Bildorientering i närmiljön
 • Stjärnorientering
 • Tipspromenader med kartpassning
 • Följa spår i en motionsslinga 
 • Stjärnorientering med symboler
 • Skattjakten
 • Temadag orientering i skogsmiljö, tex. Råcksta träsk

Delar kan komma att genomföras såväl inomhus som utomhus.

Vad som kommer att bedömas:

Eleven...

Åk 1-3

 • förstår kartors uppbyggnad och funktion
 • tar till sig instruktionerna till aktiviteterna och genomför dem
 • utläser det som bilder eller kartan visar
 • använder sig av enkla kartor för att orientera sig

Åk 4-6

 • genomför aktiviteten med hjälp av en karta
 • kan utläsa det som kartan visar och hittar kontrollerna
 • förstår kartors uppbyggnad och funktion
 • förstår innebörden av symboler och hur de kan användas

Hur elevens förmåga kommer att bedömas:

Orientering i närmiljön, hitta rätt kontroller med hjälp av karta.

Teori symboler, inlämningar, kahoot, deltagande och samarbete.

Moment bedöms såväl skriftligt som muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6