Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering åk 1 lå 20/21

Skapad 2020-08-25 16:10 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Högalidsskolans grovplanering åk 1 lå 20/21

Innehåll

 

Svenska

 

 

 

Läsa och skriva:

 

·         Läsa olika typer av texter.

 

·         Skriva olika typer av texter.

 

·         Enkla former för textbearbetning, t ex att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

 

 

 

·         Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

 

·            Alfabetet, bokstavsarbete - ljud och form.

 

Tala, lyssna och samtala:

 

·         Att lyssna och återberätta.

 

·         Muntliga presentationer och muntligt berättande.

 

Berättande texter och sakprosatexter:

 

·         Texter i form av rim, ramsor, sånger, sagor, bilderböcker, kapitelböcker och faktaböcker.

 

·         Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

 

Språkbruk:

 

·         T ex skillnader mellan tal- och skriftspråk, att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

 

 

 

 

 

                        Engelska

 

 

 

Lyssna, tala och läsa: 

 

 • Sånger, ramsor och sagor.

 

   

 

 

 

                    

 

 

 

                     Matematik

 

 

 

Taluppfattning:

 

·         Kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom talområdet 0 - 20.

 

Räkning med positiva heltal:

 

 •  Addition och subtraktion 0-20. Forma siffror 0 – 9.

 

      

 

Rumsuppfattning och geometri:

 

·         Kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska begrepp.

 

Mätning:

 

·         Mäta olika längder, massor, (vikt) volymer och tider.

 

Statistik:

 

·         Tolka enkel information i tabeller och diagram.

 

Problemlösning

 

 • Strategier för problemlösning i enkla situationer.
 • Räknehändelser utifrån enkla vardagliga situationer.

 

                      

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO

 

 

 

Året runt i naturen:                                                

 

 • Årstidsväxlingar i naturen.
 • Djur och växter i närmiljön.

 

·         Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

 

 

 

Kropp och hälsa:

 

·         Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 

 • Människans sinnen.

 

Material och ämnen i vår omgivning:  

 

·         Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

 

·         Vattnets olika former.

 

·         Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

 

Berättelser om natur och naturvetenskap:  

 

·         Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.  

 

                        Teknik

 

Tekniska lösningar

 

 • Enkla mekanismer, tekniska lösningar som härmar naturen, konstruktion, begrepp för samtal om tekniska lösningar.

 

 

 

Teknik, människa, samhälle och miljö: 

 

 • Några föremål i elevens vardag

 

                 

 

 

 


SO

 

 

 

Att leva tillsammans:

 

·         Skildringar av livet förr och nu.

 

·         Livsfrågor som kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

 

·         Normer och regler.

 

·         Trafikregler.

 

Att leva i närområdet:

 

·         Centrala samhällsfunktioner, t ex sjukvård, räddningstjänst och skola.

 

 • Yrken och verksamheter.

 

 

 

Att leva i världen:

 

·         Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln samt några av de vanligaste psalmerna.

 

 • Grundläggande mänskliga rättigheter. Barnkonventionen.
 • Hur möten, t ex klassråd organiseras och genomförs.
 • Aktuella samhällsfrågor.

 

 

 

Att undersöka verkligheten

 

 • Rumsuppfattning, enkla kartor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Musik

 

 • takt/tempo
 • sånger
 • lyssna efter instrument i olika låtar
 • känna igen olika musikstilar

 

 

 

                                                 

 

Idrott och hälsa

 

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang såväl inomhus som utomhus

 

 

 

Rörelse: grovmotoriska grundformer, lekar, takt och rytm, rörelse till musik, danser, rörelser och lekar i vatten, balansera, flyta samt simma i mag- och ryggläge 

 

 

 

Hälsa och livsstil: ord och begrepp och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelse

 

 

 

Friluftsliv och utevistelse: orientera sig i närmiljön, rumsuppfattning, lekar och rörelse i natur- och utemiljö, grunder kring allemansrätten samt säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid utevistelser

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: