Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en melodi

Skapad 2020-08-25 16:30 i Hosiannaskolan Grundskolor
Skapa musik
Grundskola 8 – 9 Musik
Skapande av egen melodi och analysera musik.

Innehåll

Skapa en egen melodi

 

Vi ska skapa en melodi med hjälp av ett datorprogram och sedan beskriva hur vi tolkar melodin i ord.

Vi är klassrummet och uppgiften är individuell.

Vi kommer efter detta kunna sätta ackord till melodin på grund av tonerna i pentaskalan som är förutbestämda i melodiskaparen.

Du behöver endast använda dator.

Syftet med uppgiften är att lära oss skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer. 

 

Beskrivning av uppgift:

Skapa din egen melodi genom att använda programmet i länken nedan: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/5673769101164544

Du kan ändra tempo men låt grundtonen vara kvar i varannan takt. 

Klicka på save och kopiera länken som skapas.

Skapa ett word dokument och kopiera in länken till din melodi där. Beskriv sedan din melodi i ord i genom att ange uttryck såsom känslan melodin framkallar, vilken tanke du hade när du skapade melodin, om något kan göras annorlunda. Vad får du för associationer? Vad känner du? Är det något som inte låter bra? Tänker du på någon låt? Hur låter det?

Försök få ihop minst fyra meningar upp till en halv A4 om din melodi. 

Extra uppgift:

Lyssna på någon favoritlåt du har. 

Beskriv varför du tycker den är bra och vad du får för känslor och upplevelser när du lyssnar på den. Vilka sammanhang och människor skulle den kunna associeras till? Hör den till någon speciell kultur eller grupptillhörighet? Skulle låten kunna bli bättre på något sätt? Längre refräng/fler refränger/mer melodi? 

Uppgifter

 • En egen melodi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  E 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  C 9
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: