Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor! Alfa-Beta

Skapad 2020-08-25 17:00 i Silverbäcken Dibber Sverige AB
Förskola
Vårt tema under höstterminen kommer att vara sagor och att på så sätt introducera vår lärvän Alfa-beta. Vi kommer även genom sagorna att arbeta och introducera alla de andra lärvännerna.

Innehåll

Syfte

Syftet är att lyfta fram och skapa ett intresse för böcker, sagor och berättande. Stimulera barnens språkutveckling och ge dem en möjlighet att  utveckla sitt ordförråd och sin ordförståelse. Träna på att berätta sagan inför en liten grupp och tillsammans med sina kompisar. Bearbeta känslor och få förståelse för olika känslor. Den första boken handlar om ilska och hur man kan komma överens och leka tillsammans. Vi vill också få in drama och testa på att tillsammans med barnen dramatisera berättelsen och även spela in den så att vi kan titta på den tillsammans och på det sättet reflektera  med barnen.  Vi kommer att föra in skapande aktiviteter som ett sätt att låta barnen använda sin fantasi och skaparglädje. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka sig på olika sätt genom att kommunicera och genom olika uttrycksformer som bild, form, drama och rörelse. Frågeställningar som hur är man en bra kompis, hur känns det när man inte får vara med är saker som vi kommer att ta upp. Vi vill även få in lite klassiska sagor som tex Bockarna Bruse och Den lilla lilla gumman.

Vi har sju olika lärvänner som alla gestaltar olika delar ur läroplanen. Våra lärvänner Alfa-Beta, Räkne-Reza,Rör-Else, Krea-Tiva, Lek-Levi, Ute-Ugo, Hjärtrud kommer vi att introducera successivt för barnen under terminen.

 

Undervisningsplanering

 Vi börjar med boken Vem är arg som barnen redan känner till. Vi berättar sagan med hjälp av figurer som  gestaltar djuren i boken som i Vem är arg är en nalle och en katt. Vi berättar  sagan med hjälp av dessa och utvecklar det tillsammans med barnen, de ska få möjlighet att hjälpa till att berätta sagan. Vi visar även sagan digitalt. Vi kommer att dramatisera, leka berättelsen tillsammans och spela in på film, som vi sedan tittar på. Vi kommer att utveckla arbetet på ett kreativt sätt genom skapande, måla och skapa katten och nallen. Vi kommer att gå vidare med andra Sagor  som tex Lisen kan inte sova, Bockarna Bruse och Den lilla lilla gumman. Vi vill utveckla berättandet av sagor och att barnen ska vara delaktiga i det. Ett sätt vi tänker oss att utveckla berättandet på  är att vi tillsammans med barnen ska hitta på egna sagor. Barnen ska få använda sig av sin fantasi och berättarglädje och spontant få hitta på egna fortsättningar på en saga som vi tillsammans kommer på huvudkaraktärer till. 

 

Sagan Lisen kan inte sova kommer vi att berätta med hjälp av olika figurer och saker.  Vi berättar sagan på ett intressant och inkluderande sätt, där barnen får säga vilka djur/saker som dyker upp i sagan. Den här sagan är en upprepningssaga där djuren/sakerna som Lisen lägger i sängen upprepas allteftersom det tillkommer ett djur/en sak. Barnen kommer att bli mer delaktiga efterhand som de lär sig berättelsen. Vi ska berätta den i helgrupp men även i olika smågrupper.

Vi fortsätter sedan på samma sätt med sagorna Bockarna Bruse och Den lilla lilla gumman.

 

Tillvägagångssätt

Vi läser böckerna (Alfa-Beta)

Tittar på sagorna digitalt ( Alfa-Beta, Krea-Tiva)

Berättar sagorna med flanobilder (Alfa-Beta)

Berättar sagorna med hjälp av konkreta saker/figurer (Alfa-Beta)

Involverar barnen i berättandet (Alfa-Beta, Krea-Tiva, Räkne-Reza, Hjärtrud)

Dramatiserar/leker sagorna och filmar detta (Rör-Else, Krea-Tiva, Hjärtrud, Lek-Levi)

Visar filmen och pratar och reflekterar tillsammans med barnen om detta.

Skapar figurerna med målarfärg, lera och annat material (Krea-Tiva)

Vi introducerar lärvännerna Alfa-Beta, Krea-Tiva, Räkne-Reza, Rör-Else, Lek-Levi och Hjärtrud under arbetets gång, genom att prata om vad de olika lärvännerna står för. Vi kommer att visa våra lärvänner som vi har som figurer och låta barnen känna på dem och lära känn våra vänner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: