Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och svenska som andraspråk åk 1 HT- 2020

Skapad 2020-08-25 18:05 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska
I åk 1 kommer vi att arbeta med att läsa, skriva och samtala.

Innehåll

Undervisning

 

Du kommer att få:

 • lyssna till högläsning av olika slags texter.
 • delta i samtal om det du lyssnat på.
 • läsa texter på egen hand, i par  eller i grupp och arbeta med läsförståelse.
 • arbeta med bokstäver och träna på hur de låter och hur de formas.
 • skriva enkla berättelser och faktatexter på egen hand, i par och i grupp.
 • skriva både för hand och på iPads. 

Bedömning

Du kan alla bokstäver och bokstavsljud,.

Du kan forma bokstäverna på ett korrekt sätt.

Du kan läsa enkla, för dig kända, texter på egen hand.

Du kan återberätta en text du lyssnat på eller läst.

Du kan svara på frågor om en text efter att ha lyssnat eller läst själv.

Du är delaktig när vi tillsammans skriver en gemensam text i gruppen.

Du kan skriva en egen enkel text.

Du kan känna igen om en text är en berättelse eller en faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: