👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 8 - Tekniska system

Skapad 2020-08-25 19:34 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 8 Teknik
Tekniska system och modeller De tekniska systemens uppbyggnad De tekniska systemens utveckling

Innehåll

Mål

När du arbetat med avsnittet ska du:

Kunna förklara hur tekniska lösningar kan beskrivas som ett system.

Kunna ge exempel på hur man kan använda modeller när man arbetar med system

Kunna beskriva tekniska system med text och flödesschema.

Känna till hur tekniska system har utvecklats och ge exempel från kommunikationsområdet.

Kunna ge exempel på tekniska systems sårbarhet.

Genomförande

Avsnittet genomförs med föreläsning, film samt inläsning.

Arbetet bedöms genom en inlämningsuppgift som görs i skolan och prov.

Uppgifter

 • Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin

 • Lektionsuppgift: Tekniska system och modeller

 • Lektionsuppgift: Tekniska system och modeller

 • Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin

 • Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin

 • Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin

 • Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 1

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 1

 • Lektionsuppgift - Tekniska systemens uppbyggnad

 • Lektionsuppgift - Tekniska systemens uppbyggnad

 • Lektionsuppgift: Tekniska system och modeller

 • Lektionsuppgift: Tekniska system och modeller

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Prov Teknik - Tekniska system

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling 2

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling

 • Lektionsuppgift: Tekniska systemens utveckling

 • Lektionsuppgift: Tekniska system i industrin

 • Lektionsuppgift - Tekniska systemens uppbyggnad

 • Lektionsuppgift - Tekniska systemens uppbyggnad

 • Lektionsuppgift - Tekniska systemens uppbyggnad

 • Lektionsuppgift: Tekniska system och modeller

 • Inlämningsuppgift Tekniska system

 • Inlämningsuppgift Tekniska system

 • Inlämningsuppgift Tekniska system

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik, åk 8 - Tekniska system

Godkänd nivå
->
Högsta nivå
Tekniska lösningar Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknik, människa, samhälle och miljö
Du gör enkla flödesscheman och för till viss del underbyggda resonemang kring hur de tekniska systemen fungerar.
Du gör utvecklade flödesscheman och för relativt väl underbyggda resonemang kring hur de tekniska systemen fungerar. Du visar på minst två sätt hur systemen påverkas och/eller är beroende av andra tekniska system.
Du gör väl utvecklade flödesscheman och för väl underbyggda resonemang kring hur de tekniska systemen fungerar. Du visar på flera sätt hur systemen påverkas och/eller är beroende av andra tekniska system

Tk
Teknik - Tekniska system - Furulundsskolan -

Tekniska lösningar

Godkänd nivå
->
Högsta nivå
Identifiera och analysera (I) Beskriva och förklara begrepp (B)
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar. Eleven beskriver och resonerar med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Godkänd nivå
->
Högsta nivå
Förstå historien (F) Värdera och bedöma (V)
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
 • Tk  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.