Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera en stad

Skapad 2020-08-25 19:58 i Sörviks skola Ludvika
Arbetsområde utifrån temat Att planera en stad i Gleerups digitala läromedel i teknik för åk 4-6.
Grundskola 5 Teknik
Du ska lära dig om hur en stad är uppbyggd och hur olika tekniska system och lösningar fungerar. Tillsammans med dina klasskompisar kommer du att ställas inför ett par utmaningar som handlar om att planera en stad!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I teknikämnet ska du lära dig att förstå omvärlden och att själv tänka lösningsinriktat utifrån tekniska metoder, ord och begrepp:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. (Lgr 11)

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med texter och filmer som behandlar staden, bostäder, kommunikation, hållbarhetsfrågor osv.
Centralt innehåll (Gleerups Teknik):

I det här avsnittet behandlas delar av följande centrala innehåll:

Tekniska lösningar

 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, t.ex. nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, t.ex. för – och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska:

Mål (Gleerups Teknik)

 • Veta vad menas med en bostad
 • Kunna ge exempel på olika bostäder
 • Kunna ge exempel på olika kommunikationer som finns i städer
 • Veta vad menas med den hållbara staden

 

Hur du får visa vad du kan:

Vi läser och diskuterar text och bild och använder oss då av Gleerups digitala läromedel i teknik.
Vi ser på och diskuterar filmer.
Du arbetar med två gruppuppgifter; Uppdrag landskapsarkitekt och Uppdrag planera en stad.
Du besvarar som avslutning ett antal repetitionsfrågor.

Lärardel 

Gleerups digitala läromedel i teknik åk 4-6 inklusive filmlänkar.

ur.se     Välkommen till staden

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: