Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - biologi åk 4: Läran om det levande

Skapad 2020-08-25 22:05 i Skönstaholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi
I det här arbetsområdet lär vi oss om biologi - läran om det levande. Vad är egentligen levande, vad är ett ekosystem och varför är biologisk mångfald viktigt?

Innehåll

 

 

 

Biologi - läran om det levande åk 4 

 

 

 

 

Vecka 35 

Lektionsmål 

Att göra:  

Ansvar: 

Lektion 1 

Känna till vad NO och teknik är för skolämne 

Introduktion NO och teknik 

Genomgång 

Laborationer 

Läs s. 4-7 

Lektion 2 

Ge exempel på hur arter kan delas in 

Genomgång 

Uppgift: “Levande och inte levande” 

Läs s. 4-7 

Arbetsblad 

Vecka 36 

 

 

 

Lektion 1 

Ge exempel på en näringskedja 

Genomgång 

Läs s. 14-15 

Uppgift: Näringskedjor 

Läs s. 14-17 

Lektion 2 

Beskriva nedbrytares roll i ett kretslopp 

Genomgång 

Film: “Vi lär oss om daggmasken” 

Läs s. 16-17 

Vecka 37 

 

 

 

Lektion 1 

Ge exempel på varför det är viktigt med biologisk mångfald 

Genomgång  

Läs s. 18-21 

Läs s. 18-21 

Lektion 2 

Använda ord och begrepp 

Begreppslista 

Repetera 

Arbetsblad 

Vecka 38 

 

 

 

Lektion 1 

Använda ord och begrepp  

Begreppslista 

Repetera 

Arbetsblad 

Repetera 

Lektion 2 

Visa vad du kan! 

Bedömningsuppgift 

 

Begrepp: 

 • Art 
 • Djur 
 • Växter  
 • Svampar 
 • Bakterier 
 • Ekosystem 
 • Näringskedja 
 • Näringsväv 
 • Nedbrytare 
 • Biologisk mångfald 
 • Utrotningshotad 

Matriser

Bi
NO - biologi: Läran om det levande åk 4

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använda biologins begrepp
Du ger exempel på hur arter kan delas in.
Du förklarar tydligt vad en art är och beskriver hur arter är indelade i grupper.
Visa kunskaper om biologiska sammanhang
Du ger exempel på näringskedjor.
Du förklarar tydligt hur näringskedjor och näringsvävar hänger ihop.
Visa kunskaper om biologiska sammanhang
Du ger exempel på nedbrytare i ett kretslopp.
Du ger flera exempel och förklarar tydligt nedbrytarnas roll i ett kretslopp.
Samtala och diskutera enkla frågor om biologi
Du ger exempel på varför det är viktigt med biologisk mångfald.
Du ger flera exempel och förklarar varför det är viktigt med biologisk mångfald.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: