Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Åk 8

Skapad 2020-08-25 22:30 i Önnerödsskolan Härryda
Teknik i vardagens alla hörn.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Teknik en livsnödvändighet i dagens teknologiska samhälle.

Innehåll

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Hur ska eleven lära?

Gemensamma genomgångar, läromedel, filmer, laborationer, modeller samt olika typer av diskussioner.

Bedömning;Vad ska bedömas?

din förmåga att beskriva en tekniska lösning du valt och hur den är konstruerad och hur komponenterna samverkar med varandra

• din förmåga att använda tekniska ord och begrepp

• din förmåga att föra resonemang om hur den tekniska lösning du valt förändrats över tid och drivkraften/er bakom teknikutvecklingen

• din förmåga att föra resonemang om vilka konsekvenser den tekniska lösning du valt får för individ, samhälle och miljö

din förmåga att rita föremål och tekniska ritningar.

Hur ska det bedömas?

Genom regelbunden skriftlig och muntliga redovisning, laborationsrapporter, inlämningar samt skriftliga tester.

När ska det bedömas?

Löpande

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: