Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsidan/Magneten - Hallen

Skapad 2020-08-26 07:10 i Solsidans förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
"Utbildningen ska utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet." Lpfö18

Innehåll

 

 

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för, samt i de kunnande och erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Genom detta ska utbildningen utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet (Lpfö18).
 
På vår förskola strävar vi efter att alla pedagoger arbetar medvetna och har en samsyn på utbildning/undervisning i rutinsituationer så alla får en likvärdig utbildning.
 
Vi kommer att lägga fokus på de här fyra rutinsituationerna - hallen, måltider, hygien och vila
 • Vi vill synliggöra den utbildning/undervisning som sker i rutinsituationerna förankrat i läroplanen.
 • Vi vill skapa ett gemensamt förhållningssätt och bemötande i rutinsituationen. 
 • Vi arbetar med implementering av Läroplanen för att alla på förskolan ska få en likvärdig syn på utbildning/undervisning i alla situationer.

 

Utbildningen i hallen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Lpfö18). 

Alla som ingår i arbetslaget ska arbeta efter att varje barn får möjlighet att utveckla:

 • självständighet -få tid och utrymme att prova själv 
 • ansvar -  hänga/lägga kläder/skor på sin plats, respektera kompisarna och deras saker 
 • ordförråd/begrepp - benämna kläder, färger, mönster, antal, prepositioner m.m
 • samarbete: - hjälpa en kompis

 


 

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: