Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solsidan/Magneten - Vilan

Skapad 2020-08-26 07:59 i Magnetens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
En bra balans mellan aktivitet och vila är viktigt i barnens vardag.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för, samt i de kunnande och erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Genom detta kommer utbildningen ska utgå från en helhetssyn från barn och barnens behov, där omsorg, utvecklande och lärande bildar en helhet." (Lpfö18)
På vår förskola strävar vi efter att alla pedagoger arbetar medvetna och har en samsyn på utbildning/undervisning i rutinsituationer så alla får en likvärdig utbildning.
Vi kommer att lägga fokus på de här fyra rutinsituationerna - hallen, måltider, hygien och vila
 • Vi vill synliggöra den utbildning/undervisning som sker i rutinsituationerna förankrat i läroplanen.
 • Vi vill skapa ett gemensamt förhållningssätt och bemötande i rutinsituationen. 
 • Vi arbetar med implementering av Läroplanen för att alla på förskolan ska få en likvärdig syn på utbildning/undervisning i alla situationer.

Vi har en åldersblandad grupp på vår avdelning. En liten del har svenska som modersmål, en stor del har annat modersmål. Några barn har behov av att sova, några av att vila på madrassen och några har en lugn stund med bokläsning.

 

Vart ska vi?

Vi strävar mot att barnen ska få en bra balans mellan aktivitet och vila.

Vi strävar mot att barnen ska få möjlighet att varva ner genom att lyssna på sagor i en lugn miljö. 

Vi strävar mot att barnen ska utveckla sitt ordförråd och sin ordförståelse.

 

  


Hur gör vi?

Vi har en sov/liggvila. En personal sitter med och vi spelar lugn musik eller en saga på cd-spelaren. Vi skriver upp när barnen har somnat och när de ska väckas (om de har begränsad sovtid).

Vi har en eller två läsvilor beroende på hur många barn det är. Vi läser och pratar om vad som händer i boken.

Efter bokläsningen får barnen göra lugna saker vid borden, t ex rita eller lägga pussel.

Barnen får välja en egen bok, ta med en bok hemifrån som läses på vilan

Vi lyssnar på bok på olika språk med hjälp av Polyglutt för att barn med annat modersmål även ska få höra boken på sitt egna språk(om det är möjligt)

 

 

Hur blev det?

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: